Категорія - Професіонали |  Галузь - Переробка нафти, нафтопродуктів, газу, сланців, вугілля. Обслуговування магістральних трубопроводів
Інструкція для посади "Провідний інженер-хімік газокомпресорної служби", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 21. Переробка нафти, нафтопродуктів, газу, сланців, вугілля. Обслуговування магістральних трубопроводів", що затверджен наказом Міненергетики України 22.12.1999 N 15-4315. Погоджен Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інженера-хіміка газокомпресорної служби I категорії не менше 2 років.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, що стосуються роботи хімічної лабораторії; хімію газу і паливно-мастильних матеріалів; сучасні методи проведення хімічних аналізів; основи транспортування газу; основи економіки, організації виробництва, праці та керування; навички роботи з персоналом; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Керує роботою персоналу хімічної лабораторії ГКС. Проводить хімічний аналіз проб газу, води, масел, мастил та інші аналізи. Контролює періодичність відбору проб і якість проведення аналізів. Контролює дотримання безнакипного і безкорозійного режимів роботи системи охолодження газоперекачувальних агрегатів, парових і водогрійних котлів. Контролює якість масла на працюючих і резервних газоперекачувальних агрегатах, в ємностях, на складі, в силових трансформаторах. Перевіряє загазованість повітря у відсіках нагнітачів, машинних залах, компресорних, на пунктах регенерації масел, редукуючих установках та інших приміщеннях КС. Встановлює режим і контролює роботу установок з регенерації масел шляхом визначення якості масла в процесі роботи. Відбирає проби газоповітряних сумішей при проведенні газонебезпечних і вогневих робіт на проммайданчику ГКС і на трасі газопроводів. Стежить за дотриманням технологічного режиму роботи установок з очищення, осушення та одоризації газу шляхом періодичного проведення необхідних аналізів. Здійснює технічну підготовку персоналу. Веде технічну документацію. Подає начальнику ГКС заявки на необхідні лабораторні прилади, посуд, хімреактиви; одержує і веде облік їх наявності та витрат.