Категорія - Фахівці |  Галузь - Виробництво та розподілення електроенергії
Інструкція для посади "Старший інспектор з експлуатації атомних станцій", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи на атомній електростанції за професіями професіоналів або фахівців вищих категорій (провідний, I категорії) - не менше 5 років.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали із забезпечення технічної, ядерної, радіаційної і протипожежної безпеки атомної електростанції; основні техніко-економічні показники підприємства; основні схеми теплової і електричної частин електростанцій і мереж; принцип роботи, технічні характеристики, конструктивні особливості, основні правила обслуговування, територіальне розташування основного й допоміжного устаткування і споруд підприємства; призначення, принцип роботи і територіальне розташування встановлених на обладнанні засобів вимірювань, пристроїв сигналізації, захисту, автоматики, блокування; основні положення з використання водних ресурсів водосховища і регулювання стоку гідроелектростанції; основи дозиметричного і технологічного контролю; посадові і виробничі інструкції виробничого персоналу атомної електростанції; конструктивні особливості та технічні характеристики устаткування і технологічних систем атомної електростанції; основи ядерної фізики; передовий вітчизняний та світовий досвід у галузі забезпечення технічної, ядерної, радіаційної і пожежної безпеки атомної електростанції; основи економіки, організації виробництва, праці та управління; основи трудового законодавства, основи організації пожежно-профілактичних робіт.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює контроль за надійною, безаварійною і безпечною експлуатацією енергоустаткування атомної електростанції відповідно до вимог чинних нормативно-технічних документів; профілактичною роботою щодо запобігання аваріям і відмовам у роботі енергоустаткування. Забезпечує проведення робіт для підвищення надійності експлуатації енергоустаткування, запобігання аваріям, відмов у його роботі; здійснює контроль за організацією роботи з персоналом на підприємстві. Здійснює контроль за дотриманням на атомній електростанції інструкцій, правил і норм з питань експлуатаційної діяльності і протипожежної безпеки. Веде облік керівних документів з питань експлуатаційної діяльності, протиаварійних і експлуатаційних циркулярів. Контролює виконання підрозділами атомної електростанції заходів, передбачених звітами розслідування порушень, розпорядженнями органів державного нагляду з питань експлуатаційної діяльності. Контролює відповідність технічного стану і режиму роботи устаткування встановленим технологічним нормам, режимним картам. Здійснює контроль за виконанням персоналом атомної електростанції і підрядних організацій вимог виробничих, експлуатаційних інструкцій. Організовує і бере участь у роботі комісій з розслідування аварій, відмов, порушень у роботі технологічних систем і устаткування атомної електростанції, здійснює облік і оформлення результатів розслідувань. Організовує роботу комісій з перевірки знань керівників, спеціалістів, професіоналів. Складає встановлену звітність з порушень у роботі атомної електростанції. Контролює організацію роботи з експлуатаційним персоналом у підрозділах атомної електростанції (з питань, що входять у його компетенцію).