Категорія - Робітники |  Галузь - Виробництво та розподілення електроенергії
Інструкція для посади "Електромонтер з ремонту обмоток та ізоляції електроустаткування 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією електромонтера з ремонту обмоток та ізоляції електроустаткування 4 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: конструкцію обмоток, ізоляції, схеми обмоток трансформаторів всіх типів і габаритів та електричних машин потужністю до 300 тис. кВт; конструктивні особливості обмоток трансформаторів залежно від класу напруги, системи охолодження потужності, умов і режиму роботи; правила виконання обмоток трансформаторів з рівномірно розподіленою транспозицією проводів; ознаки і причини пошкодження обмоток та ізоляції; прийоми робіт і послідовність операцій під час ремонту і виготовлення обмоток та ізоляції трансформаторів і електричних машин постійного та змінного струму.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Ремонтує і виготовляє гвинтові одноходові і неперервні циліндричні обмотки та ізоляцію силових трансформаторів загального і спеціального призначення, реакторів класу напруги до 330 кВ, вимірювальних і випробувальних трансформаторів напругою до 500 кВ. Ремонтує і виготовляє ізоляцію під час часткового або повного перемотування електричних машин змінного струму, синхронних і асинхронних електродвигунів синхронних генераторів і компенсаторів, машин спеціального призначення потужністю до 100 тис.кВт. Здійснює просочення, вакуумсушіння і запікання обмоток та ізоляції трансформаторів.

Приклади робіт
Генератори потужністю 100 тис. кВт - зміна контактних кілець генератора із заміною ізоляції. Генератори синхронні потужністю 2500 кВт - переізолювання всієї однорядної шипи обмотки ротора з виконанням ізоляції за класом Б. Електродвигуни синхронні потужністю 2000 кВт - укладання котушок нової двошарової кошикової обмотки статора з ізоляцією, виконаною за класом Б. Електричні машини постійного струму потужністю 3500 кВт - переізолювання всіх котушок і заміна корпусної ізоляції. Лобові частини обмотки-статора турбогенератора потужністю 100 тис. кВт - усунення місцевих пошкоджень ізоляції, переізолювання комплекту шпильок і вивідних кінців, заміна деталей кріплення. Обмотки вищої напруги трансформатора ТРДН-40000/110 - виготовлення. Обмотки статорів синхронних компенсаторів потужністю 10000 кВА напругою 10, 5 кВ - частковий ремонт із заміною однієї верхньої котушки на запасну з ізоляцією, виконаною за класом Б. Статори синхронних компенсаторів потужністю 15000 кВА - заміна міжлистової ізоляції активної сталі. Трансформатори ТРДЦН-63000/220 - ремонт обмотки, заміна кутових шайб, переізолювання відводів. Трансформатори ТДЦ-400000/110 - ремонт виткової ізоляції і обмотки. Трансформатори ТДТН-40000/110 - виготовлення регулювальної обмотки.