Категорія - Керівники |  Галузь - Виробництво та розподілення електроенергії
Інструкція для посади "Головний фахівець з ядерної безпеки атомної електростанції", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи в енергетиці - не менше 8 років, з них - не менше 5 років на атомній електростанції на посадах зі зростаючою відповідальністю.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, нормативні документи, розпорядження, накази, методичні і керівні матеріали з діагностики і контролю надійності основного устаткування атомної електростанції; правила технічної експлуатації електричних станцій і мереж, правила й норми радіаційної безпеки; правила ядерної безпеки атомних електростанцій; правила будови і безпечної експлуатації устаткування атомних електростанцій, дослідницьких та дослідних ядерних реакторів і установок; загальні положення із забезпечення безпеки атомної електростанції під час проектування та експлуатації споруд; керівні вказівки з організації роботи з персоналом на енергетичних підприємствах і в організаціях; положення з розслідування і обліку нещасних випадків на підприємстві; інструкції з експлуатації устаткування, пристроїв автоматики, вимірювальних приладів; схеми, експлуатаційні характеристики і принцип роботи устаткування; передовий вітчизняний та світовий досвід у галузі експлуатації ядерних установок; основи економіки, організації виробництва, праці і управління; основи трудового законодавства; правила й норми охорони праці, навколишнього середовища, виробничої санітарії і протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Організовує систему поводження з ядерним паливом на атомній електростанції відповідно до вимог проекту, спеціальних правил і норм. Забезпечує контроль за: проведенням небезпечних робіт з ядерним паливом; встановленого проектом ресурсу устаткування атомної електростанції, важливого для безпеки; прийняття рішень щодо продовження ресурсу або заміни устаткування. Забезпечує розрахункову та експериментально-дослідницьку експлуатацію активних зон енергетичних реакторів, виявлення та контроль усунення невідповідностей в експлуатаційних характеристиках активних зон і системах контролю реакторів. Забезпечує організацію перевантаження ядерного палива в активній зоні енергетичного реактора й інші роботи з ядерним паливом та елементами активних зон на основі документації з організації робіт та переміщення спеціальних вузлів реактора, відповідність документації вимогам проекту, правилам і нормам поводження з ядерними матеріалами. Забезпечує розроблення та коректування технологічних регламентів, інструкцій і керівництва з експлуатації енергоблоків, інструкцій щодо дій персоналу блочного щита керування в аварійних ситуаціях, відповідність їх вимогам проекту, правилам і нормам ядерної безпеки. Забезпечує підготовку і технічне керівництво штатними випробуваннями систем безпеки. Забезпечує замовлення ядерного палива і організовує своєчасну відправку відпрацьованого ядерного палива. Визначає структуру станційної документації щодо роботи з ядерним паливом і вимоги до неї. Бере участь у розслідуванні порушень у роботі атомної електростанції. Організовує контроль за проведенням небезпечних робіт, щорічну перевірку стану ядерної безпеки діючих енергоблоків. Організовує розроблення заходів щодо усунення виявлених порушень і невідповідностей та їх передачу до служби якості для контролю виконання. Організовує збирання та аналіз даних щодо циклів навантажень та інших експлуатаційних чинників, які визначають ресурс устаткування, важливого для безпеки. Керує роботами з вибору і обгрунтування чергових завантажень ядерного палива в активних зонах реакторів, експериментального визначення характеристик під час пуску реакторів, а також характеристик виконавчих органів систем регулювання та аварійного захисту реакторів. Організовує спостереження за характеристиками активних зон реакторів і систем їх контролю в процесі експлуатації енергоблока, ініціює та контролює усунення невідповідностей, у тому числі за рівнями завантаження реакторів. Веде роботу з розроблення програм чергових перевантажень ядерного палива в активних зонах реакторів, інших програм під час поводження з ядерним паливом, а також відповідних робочих графіків переміщення спеціальних вузлів реактора. Організовує розроблення, узгодження та затвердження регламентів безпечної експлуатації енергоблоків, інструкцій щодо дій персоналу в аварійних ситуаціях, їх коректування, перевірку і впровадження. Контролює роботу з визначення потреби у свіжих тепловидільних збірках, пучках, їх приймання і проведення вхідного контролю, наявність і справний стан необхідних для цього вимірювальних приладів, інструментів і пристроїв. Організовує проведення робіт з контролю герметичності оболонок тепловидільних елементів і тепловидільних збірок, контролює своєчасне проведення робіт з технічного обслуговування і ремонту устаткування систем контролю герметичності оболонок тепловидільних елементів. Бере участь у перевірці знань правил, норм і інструкцій з ядерної безпеки керівників і спеціалістів технічних підрозділів. Організовує роботу з вивчення і використання на атомній електростанції досвіду інших атомних електростанцій, міжнародних норм і принципів забезпечення ядерної безпеки.