Категорія - Робітники |  Галузь - Азотні виробництва та продукти органічного синтезу. Основні хімічні виробництва
Інструкція для посади "Апаратник виробництва аг-солі 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 27. Азотні виробництва та продукти органічного синтезу. Основні хімічні виробництва", що затверджен наказом N 550 міністерства промислової політики України від 27.09.2007 р. Погоджено міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: суть технологічного процесу отримання АГ-солі; принцип роботи устаткування, контрольно-вимірювальних приладів; схему комунікацій; фізико-хімічні властивості сировини та готової продукції.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде окремі стадії технологічного процесу одержання АГ-солі під керівництвом апаратника вищої кваліфікації. Контролює та регулює температуру в апаратах, тиск пари, що надходить для обігріву, фільтрацію розчину АГ-солі за показаннями контрольно-вимірювальних приладів та результатами аналізу. Стежить за роботою устаткування відділення, контрольно-вимірювальних приладів. Бере участь у пуску та зупинці устаткування, готує його до ремонту.