Категорія - Професіонали |  Галузь - Діяльність у галузях радіомовлення, телебачення, агентств із друку, видання газет та інших засобів інформації
Інструкція для посади "Старжий режисер радіомовлення", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 83. Діяльність у галузі радіомовлення та телебачення (Видання друге, перепрацьоване)", що затверджен державним комітетом інформаційної політики, телебачення та радіомовлення України 19.11.2002 р. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи на посаді редактора (телебачення, радіомовлення) - не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, розпорядження, накази та інші нормативні документи органів вищого рівня, що визначають вимоги до художнього рівня радіопрограм; інформацію про громадсько-політичні події, стан та перспективи розвитку господарського, наукового і культурного життя в країні та за кордоном; передовий вітчизняний та зарубіжний досвід режисерської майстерності; творчий процес і технологію створення радіопередач; основи трудового законодавства, економіки, методичні рекомендації з регламентації діяльності творчих працівників; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює згідно з календарно-тематичним планом мовлення творчо-виробничий процес створення радіопрограм. Бере участь у розробленні тематичного плану відділу (редакції). Забезпечує виконання комплексу робіт з підготовки програми. Сприяє забезпеченню технічними засобами відповідних передач. Надає творчу допомогу авторам у процесі роботи над сценарним планом. Розробляє спільно з творчою групою режисерський (робочий) сценарій, при цьому адекватно трактуючи авторський задум; проект календарно-постановочного плану (графік виробництва), кошторис витрат (розрахунок основних витрат) і подає їх на затвердження. Бере участь у розробленні звукового вирішення передачі. Підбирає й подає на затвердження у встановленому порядку склад виконавців та основних учасників передач. Проводить репетиції, записи, монтаж передач, випуск їх в ефір у встановлені терміни. У разі потреби працює за пультом. Забезпечує дотримання графіка виробництва, раціональну організацію праці творчої групи та бригади обслуговуючих працівників, економне використання виділених технічних ресурсів. Здає разом із редактором готову передачу. Підписує репетиційно-явочні листки, інші фінансові документи. Керує творчою групою та бригадою обслуговуючих працівників, які створюють передачу, підтримує творчу атмосферу в колективі, працює над удосконаленням видів і форм мовлення.