Категорія - Робітники |  Галузь - Виробництво радіоапаратури та апаратури провідного зв'язку
Інструкція для посади "Монтажник радіоелектронної апаратури та приладів 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 47. Виробництво радіоапаратури та апаратури провідного зв'язку", що затверджений наказом міністерства промислової політики України N 288 від 11.08.1998. Погоджений міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: способи монтажу м'яких та жорстких схем за шаблоном; способи формування виводів електрорадіоелементів та вимоги до роботи з мікросхемами; будову і принцип дії апаратури, яку монтує; найменування і маркування матеріалів та електрорадіоелементів, які застосовує під час монтажу; способи монтажу простих вузлів, блоків, приладів; радіопристроїв, друкованих плат, телефонних пристроїв тощо; способи демонтажу електрорадіоелементів у лакованому монтажі; особливості монтажу друкованих плат, правила включення елементів, які монтує, у контрольно-випробувальну мережу; умови позначення приладів, вузлів, електрорадіоелементів у монтажній схемі; в'язання простих джгутів за монтажними схемами; призначення контрольно-вимірювальних приладів, інструменту та правила користування ними; електричні та механічні властивості найбільш розповсюджених проводів, кабелів та ізоляційних матеріалів; елементарні знання з електротехніки.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Монтує прості вузли, блоки, прилади, радіопристрої, друковані плати, секції фільтрів та панелі радіоелектронної апаратури, апаратури дальнього та провідного зв'язку за простими монтажними схемами та кресленнями з повним закладанням проводів та з'єднань в усіх видах виробництва. Виконує монтаж методом накручування. Випробовує та перевіряє виконаний монтаж на полярність, обривання, коротке замикання та правильність підключення із застосуванням електровимірювальних приладів. Розпаює прості прилади, які демонтує, із заміною окремих елементів. Монтує окремі вузли на мікроелементах. Прокладає екранований та високочастотний кабель з розбиранням та розпаюванням кінців провідників за простими монтажними схемами. Укладає м'які та гнучкі проводи за шаблонами. Ізолює та екранує окремі проводи та перемички. Накладає нитяні та металеві бандажі. Готує електрорадіоелементи до паяння. Нарізає монтажні проводи із зачищанням та лудінням кінців.

Приклади робіт
Антени найпростіші - встановлення та кріплення. Апаратура радіовимірювальна, побутова - поопераційний монтаж. Апарати телефонні автоматичні - монтаж вузлів (в умовах крупносерійного виробництва). Блоки, плати, розняття - промивання паяння. Блоки - підключення резисторів та конденсаторів з установленням перемичок. Блоки кольорового телевізора (кольоровості, радіоканалу, розгортки, живлення, зведення) - поопераційний монтаж на конвеєрі. Випрямлячі для проекційного телевізора - монтаж. Вирівнювачі та секції фільтрів апаратів дальнього зв'язку - монтаж. Головки магнітні - паяння проводів (серійне виробництво). Електрорадіоелементи на друкованих платах - установлення з підгинанням та підрізанням виводів. Електрорадіоелементи - правлення та формування виводів та пристроїв і лудіння їх, поопераційний монтаж на конвеєрі. Заземлення - розбирання екранованого плетива під кріплення. Кабелі та антени переговорних пристроїв - прокладання та кріплення на конвеєрі. Котушки кварцових фільтрів - зачищання вивідних кінців та паяння. Котушки електромагнітні - повний електромонтаж. Магнітофони - поопераційний монтаж підсилювача запису або відтворення (в умовах серійного виробництва). Механізм із простою електромонтажною схемою - монтаж на конвеєрі. Мікросхеми, діодні матриці, транзисторні матриці, блоки резисторні - формування проводів на пристрої, лудіння. Модулі, мікромодулі, дроселі, фільтри проміжної частоти - монтаж, складання та паяння. Плати кюветного оксиметра - встановлення з паянням перемичок. Плати друковані, плати чарунок ЕОМ - складання і монтаж (в умовах серійного виробництва). Плати електронних годинників - паяння контактів, електричних лампочок. Плати телевізора - розпаювання електрорадіоелементів. Провідники - протягування у гумову трубку або плетиво, заправлення у штуцери. Розняття штепсельні та з'єднання штекерні - монтаж з розбиранням кінців проводів на конвеєрі. Реле типу РПС - паяння вивідних кінців до контактних гвинтів та лудіння ножів врубної колодки. Сповіщувачі пожежні - повний монтаж з продзвонюванням (в умовах серійного виробництва). Телевізори, радіоприймачі, електропрогравачі - поопераційний монтаж на конвеєрі.