Категорія - Робітники |  Галузь - Виробництво радіоапаратури та апаратури провідного зв'язку
Інструкція для посади "Оператор автоматичної лінії підготовки та паяння електрорадіоелементів на друкованих платах 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 47. Виробництво радіоапаратури та апаратури провідного зв'язку", що затверджений наказом міністерства промислової політики України N 288 від 11.08.1998. Погоджений міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: будову та способи підготовки до роботи автоматів, напівавтоматів та установок, які обслуговує, та інструкції з їх експлуатації, інструкції з експлуатації ГВМ та технологічний процес автоматизованого складання ВЕТ; установлення пристроїв на ГВМ; будову та способи підготовки ГВМ, які обслуговує; правила поводження з електрорадіоелементами та способи розкладання їх у технологічні касети вручну з орієнтацією ключа; вимоги технологічного процесу на формування та обслуговування виводів ЕРЕ; склад та призначення припоїв, флюсів та їх застосування; читання креслень і користування ними; способи захисту ЕРЕ від статичного струму; кольорове маркування виробів електронної техніки; читання маркування (друкарського вузла) та визначення їх придатності для автоматизованого складання ВЕТ; інструкції з правил безпеки та протипожежного стану, електробезпеки під час роботи на устаткуванні; основи знань з електро- і радіотехніки.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Розпаковує електрорадіоелементи (ЕРЕ) на автоматах, напівавтоматах та вручну із тари-супутника та іншої тари. Розкладає електрорадіоелементи у технологічну тару (касети) з орієнтацією ключа ЕРЕ у касетах (у разі надходження ЕРЕ у звичайній тарі). Обрізає, формує та лудить виводи ЕРЕ на напівавтоматах та автоматах. Готує автомати, напівавтомати та установки до роботи згідно з інструкцією з експлуатації. Змінює флюси та припої. Стежить за роботою устаткування. Підналагоджує у процесі роботи устаткування, яке застосовує. Веде процес паяння на установках паяння хвилею припою (АП-4, ГГ-1621 та ін.). Розпаковує бобіни вручну та заправляє гнучкий виробничий модуль (ГВМ). Вводить керівну та робочу програми. Готує ГВМ до роботи згідно з інструкцією з експлуатації. Веде візуальний контроль друкованих плат. Заміняє бобіни. Звіряє маркування бобін з виробами електронної техніки (ВЕТ). Заправляє вузол подавання перемичок ГВМ.