Категорія - Робітники |  Галузь - Азотні виробництва та продукти органічного синтезу. Основні хімічні виробництва
Інструкція для посади "Апаратник концентрування кислот 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 27. Азотні виробництва та продукти органічного синтезу. Основні хімічні виробництва", що затверджен наказом N 550 міністерства промислової політики України від 27.09.2007 р. Погоджено міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника концентрування кислот 4 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічну схему процесу концентрування; правила регулювання процесу; кінематичні та електричні схеми устаткування, яке обслуговується, контрольно-вимірювальних приладів; технологічні властивості азотної та сірчаної кислот, природного газу (мазуту); технічні вимоги до концентрованої кислоти; методику проведення аналізів та розрахунків; фізико-хімічні основи.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде технологічний процес концентрування розчинів сірчаної та азотної кислот методом концентрування. Контролює та регулює відпрацьовану кислоту, очищає вихлопні гази від сірчаної кислоти, режим горіння у топці, газ (мазут), вакуум у колоні та інші показники процесу концентрування за показаннями контрольно-вимірювальних приладів та результатами аналізів. Розраховує необхідну кількість сировини та вихід готового продукту. Відбирає проби для контролю процесу виробництва та провадить аналізи. Стежить за роботою концентраційних колон, концентраторів, холодильників, конденсаторів, випарників, електрофільтрів, насосів, абсорбційних башт (колон), автоклавів та іншого устаткування, яке обслуговується. Готує устаткування до пуску та зупинки. Виконує простий ремонт устаткування. Керує підлеглими робітниками.