Категорія - Професіонали |  Галузь - Діяльність у галузях радіомовлення, телебачення, агентств із друку, видання газет та інших засобів інформації
Інструкція для посади "Коментатор", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 83. Діяльність у галузі радіомовлення та телебачення (Видання друге, перепрацьоване)", що затверджен державним комітетом інформаційної політики, телебачення та радіомовлення України 19.11.2002 р. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж журналістської роботи - не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: чинне законодавство з питань політики радіо і телебачення; постанови, розпорядження, накази та інші нормативні документи, що регламентують діяльність телебачення, радіомовлення, інформацію про громадсько-політичні події, стан і перспективи розвитку господарського, наукового та культурного життя в країні і за кордоном; передовий вітчизняний та зарубіжний досвід організації телебачення (радіомовлення); технічні засоби і технологію створення телепрограм (радіопрограм), методи роботи в кадрі перед мікрофоном, основи техніки усного мовлення; літературне редагування; основи авторського і трудового законодавства, економіки, організації праці; нормативні акти і методичні рекомендації, що регламентують діяльність творчих працівників; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Готує для теле-, радіопрограм матеріали з внутрішнього і міжнародного життя. Готує виклад найважливіших документів, матеріалів преси та інформаційних агентств. Виступає в ефірі з аналізом подій та фактів. Організовує й проводить теле-, радіомости. Виїздить на місця для висвітлення подій як спеціальний кореспондент. Бере участь у розробленні основних напрямів телебачення (радіомовлення), формує, розширює та поновлює авторський актив. Замовляє штатним і позаштатним авторам підготовку необхідних матеріалів. У процесі роботи з авторами надає їм допомогу в оволодінні специфікою телебачення (радіомовлення), консультує їх з питань структури та змісту матеріалу, складу учасників програм (передач). Редагує матеріали, подані авторами, забезпечує достовірність наведених фактичних даних. Своєчасно погоджує з авторами необхідні скорочення, доповнення, зміни, забезпечує рецензування поданих матеріалів. Вносить пропозиції щодо прийняття чи відхилення літературних матеріалів. Бере участь в обговоренні авторських робіт, прийманні режисерських сценаріїв (експлікацій) та готових програм (передач). Оформляє документацію для укладання договорів з авторами. Організовує виступи учасників програм (передач), редагує їхні матеріали. Здійснює зв'язок з органами державного та господарського управління, творчими та громадськими організаціями.