Категорія - Керівники |  Галузь - Добувна промисловість
Інструкція для посади "Майстер шляховий", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: накази, інструкції, інші настановчі та нормативні матеріали органів вищого рівня, об'єднання й вантажно-транспортного управління, які стосуються діяльності ділянки дороги; правила технічної експлуатації залізниць; інструкції з сигналізації на залізницях, із забезпечення безпеки руху поїздів під час колійних робіт, з ремонту та утримання штучних споруд; технологію дорожніх робіт; організацію і графік руху поїздів; схему транспортних комунікацій вантажно-транспортного управління; технічні характеристики колійних машин та вимірювальної техніки; основи економіки й організації праці та керівництва залізничним транспортом; чинні положення щодо оплати праці та матеріального стимулювання; норми й розцінки на виконувані роботи; основи трудового законодавства; правила й норми охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Керує на закріпленій ділянці роботами з підтримання у справному стані залізничного полотна, пропуску паводкових вод, укладання, переукладання (пересування) та ремонту залізничних колій, роботами з очищення від снігу залізничних колій та переводів стрілок. Забезпечує: безперебійний та безпечний рух поїздів; справний стан земляного полотна і смуги відведення верхньої будови колії, враховуючи переводи стрілок, штучні споруди, дорожні й сигнальні знаки, переїзди й інші пристрої; видавання виробничих завдань виконавцям; безпечні умови праці робітникам на залізничних коліях; дотримання встановленої технології ведення робіт; збереженість і безперебійну роботу машин та механізмів; достовірне і своєчасне подання встановленої первинної документації обліку робочого часу, виробітку, заробітної плати, простоювань. Організовує виконання заходів щодо підвищення продуктивності праці, економного використання матеріалів та зниження витрат на колійне господарство. Проводить: перевірку ординат перевідних і захрестованих кривих на головних та приймально-відправних коліях; огляд верхньої будови залізничного полотна, справність переїздів та під'їздів до них; інструктаж робітників з правил безпеки під час колійних робіт. Бере участь у комісіях з огляду залізничних колій, переводів стрілок на станціях та роз'їздах; в організації технічного навчання робітників. Аналізує результати виробничої діяльності; причини несправності залізничних колій і штучних споруд, порушення правил безпеки. Контролює: якість виконуваних робіт; дотримання правил безпеки під час проведення дорожньоремонтних робіт, виробничої дисципліни; витрати фонду заробітної плати. Веде встановлену документацію, звітність.