Категорія - Керівники |  Галузь - Добувна промисловість
Інструкція для посади "Начальник служби вантажних робіт", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня або провідних фахівців на залізничному транспорті не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: накази, інструкції, інші настановчі та нормативні матеріали органів вищого рівня і вантажно-транспортного управління, які стосуються вантажної та комерційно-претензійної діяльності служби; перспективи розвитку виробництва і вантажно-транспортного управління; виробничі потужності та промислову технологію; Правила технічної експлуатації залізниць; Інструкцію з руху поїздів та маневрової роботи на залізницях; Інструкцію з сигналізації на залізницях; Правила транспортно-експедиційного обслуговування підприємств і організацій вугільної промисловості виробничим залізничним транспортом; схему транспортних комунікацій вантажно-транспортного управління; законодавчі акти, що стосуються юридичних питань взаємовідносин між договірними сторонами; основи економіки й організації праці та керівництва залізничним транспортом; техніко-економічне і виробниче планування; методи господарського розрахунку; чинне положення з оплати праці та матеріального стимулювання; основи трудового законодавства; правила й норми охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Керує виробничо-господарською діяльністю служби вантажних робіт, спрямованих на виконання завдань з відвантажування вугілля і транспортного обслуговування підприємств та організацій. Забезпечує: укладання і виконання договорів на експлуатацію під'їзних шляхів та договорів на подавання і прибирання вагонів; якісне розроблення технологічних процесів і умов перевезення вантажів; збереженість вантажів та їх своєчасне вивезення зі станції; технічне обслуговування і ремонт дозувальних пунктів; контрольне зважування відвантажуваного вугілля на станційних вагах; заадресування відвантажуваного вугілля відповідно до нарядів вуглезбуту та оформлення перевізних документів; проведення роботи щодо впровадження нової техніки, вдосконалення технології виробництва і раціонального використання рухомого складу; розроблення і виконання заходів щодо підвищення продуктивності праці та зниження витрат виробництва; безпечне проведення робіт, дотримання правил і норм охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту; використання раціональних форм оплати праці та матеріального стимулювання; дотримання виробничої та трудової дисципліни. Здійснює приймання від вугільних підприємств документів на відвантажуване вугілля та своєчасне їх здавання вуглезбутовим організаціям для оплати. Організовує технічне й економічне навчання працівників служби. Аналізує результати виробничо-господарської діяльності служби вантажних робіт; використання робочого парку вагонів. Проводить виховну роботу в колективі, сприяє розвитку раціоналізації та винахідництва. Контролює: дотримання технічних умов навантаження вантажів; виконання норм простоювань вагонів; правильне оформлення вантажних документів, ведення обліку використання вагонів; комерційно-претензійну роботу. Забезпечує ведення та своєчасне подання встановленої документації та звітності.