Категорія - Керівники |  Галузь - Добувна промисловість
Інструкція для посади "Начальник дільниці навантажування", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня або провідних фахівців: для магістра або спеціаліста - не менше 2 років, для бакалавра - не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: накази, інструкції, інші настановчі та нормативні матеріали, які стосуються виробничо-господарської діяльності дільниці; вимоги до якості відвантажуваного вугілля; обладнання дільниці та правила його технічної експлуатації; технологію виробництва; правила перевезень вантажів залізницею (або залізничним транспортом); Статут залізниць у частині, яка стосується прямо чи побічно діяльності "Навантаження"; норми і розцінки на виконувані роботи; основи економіки й організації виробництва, праці та управління; чинне положення з оплати праці; основи трудового законодавства; правила й норми охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Забезпечує приймання і розвантаження рядового вугілля, приймання продуктів збагачення на склад готової продукції, навантаження продуктів збагачення у залізничні вагони відповідно до встановлених завдань з обсягу, маркового складу, якості та норм простоювань і завантаження вагонів; дотримання встановлених габаритів, безпечний прохід залізничних вагонів рухомого складу на пункт навантаження та розвантаження, збереженість вагонів під час вантажно-розвантажувальних робіт; належне утримання, збереженість та правильну експлуатацію обладнання, машин і механізмів, засобів пожежогасіння та вентиляції; своєчасне подання до вантажно-транспортного управління заявок на подавання порожніх вагонів і всіляке скорочення простоювань залізничних вагонів під навантажувальними операціями; ведення обліку відвантажуваного споживачам вугілля за марками, сортами та іншими якісними показниками; безпечне проведення робіт, дотримання правил і норм охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту; правильне і своєчасне оформлення первинних документів з обліку робочого часу, виробітку, заробітної плати, простоювань; дотримання виробничої та трудової дисципліни на дільниці. Організовує: своєчасне забезпечення дільниці матеріалами та запасними частинами; впровадження засобів механізації допоміжних і ручних робіт; розроблення заходів щодо удосконалення організації робіт, з поліпшення використання робочого часу; сприяє розвитку раціоналізації та винахідництва. Розробляє і впроваджує заходи щодо запобігання змерзання вугілля під час навантаження його у залізничні вагони та втрат вугілля в дорозі; з підготовки дільниці до роботи в зимових умовах. Бере участь: у розробленні перспективних і річних планів роботи дільниці; у перегляді чинних норм і в розробленні норм та розцінок на нові види робіт; у розробленні норм простоювань залізничних вагонів під навантаженням, пропозицій щодо навчання та підвищення кваліфікації працівників. Проводить інструктаж робітників, доводить до відома майстрів і бригадирів виробничі завдання, створює умови для освоєння і виконання норм кожним робітником. Готує матеріали і бере участь у розгляді в арбітражі спірних питань, які випливають із взаємовідносин з організаціями залізничного транспорту. Розробляє календарні графіки виходів на роботу. Контролює: збереженість вугілля на складах і навантаження його у залізничні вагони. Представляє пропозиції щодо заохочення робітників дільниці, які відзначилися, або накладання дисциплінарних стягнень на порушників виробничої та трудової дисципліни. Веде встановлену документацію та звітність і забезпечує їх своєчасне подання.