Категорія - Керівники |  Галузь - Добувна промисловість
Інструкція для посади "Командир взводу", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж підземної роботи у вугільній промисловості не менше 2 років. Придатність за станом здоров'я й результатами стажування до роботи з використанням засобів захисту органів дихання та спеціального спорядження.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, розпорядження, накази органів вищого рівня щодо вугільної промисловості; положення, інструкції й статути, що регламентують усі види діяльності гірничорятувального взводу; плани ліквідації аварій, порядок проведення вогневих робіт; тактико-технічні можливості й принцип дії гірничорятувального обладнання й оснащення, яке є на озброєнні; порядок ведення документації з усіх видів оперативно-технічної діяльності взводу; показники небезпеки й стану рівня підготовленості шахт, які обслуговуються взводом, до ліквідації аварій, рятування постраждалих людей; дані про шахтову гірничорятувальну службу, гірничорятувальну справу в обсязі спеціальної програми підготовки командира гірничорятувальної служби; функції газоаналітичної лабораторії з контролю шахтового повітря, запиленості та за вибухопилезахистом шахт; тактико-технічні дані переносних приладів контролю шахтової атмосфери; всі під'їзні шляхи до обслуговуваних шахт; порядок оплати праці особового складу взводу, забезпечення речовим та іншими видами постачання; штатну чисельність та укомплектованість взводу; порядок ведення табельного обліку особового складу; правила й норми охорони праці, промислової санітарії; правила протипожежного захисту об'єктів взводу; біографічні дані, рівень підготовки, особисті якості кожного свого підлеглого.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Керує особовим складом під час несення служби, ліквідації аварій і рятування людей на обслуговуваних об'єктах, роботою служби депресійних і газових знімань. Забезпечує: постійну готовність до виїзду на ліквідацію аварій, виконання графіків несення служби і спеціальної підготовки особового складу; справний стан, готовність, правильне використання і зберігання гірничорятувальної техніки, киснево-дихальної та іншої апаратури; дотримання заходів пожежної безпеки під час проведення вогневих робіт у гірничих виробках та надшахтових будівлях; підготовку даних про стан протипожежного захисту шахти для інженерної оцінки її готовності до рятування людей і ліквідації можливих аварій; функціонування шахтової гірничорятувальної служби, готовність, укомплектованість, підготовку й розставляння членів допоміжних дільничних гірничорятувальних команд відповідно до чинних нормативних документів, оснащеність їх необхідними обладнанням та матеріалами. Бере участь: в ознайомленні з аварійною ситуацією, у розробленні плану ліквідації аварії й заходів щодо запобігання аварійних ситуацій на обслуговуваних об'єктах, спільно з керівництвом обслуговуваних підприємств і організацій у проведенні тактичних ігор - навчань керівників і спеціалістів за планами ліквідації аварій; у вимірюванні необхідних аеродинамічних параметрів виробок під час ліквідації аварій на шахтах; узагальненні результатів депресійних та газових знімань, розробленні та втіленні рекомендацій щодо застосування найефективнішого вентиляційного режиму в аварійній ситуації, що склалася; у роботі комісій з приймання в експлуатацію очисних вибоїв, ділянок, стаціонарних машин і механізмів; в організації виконання робіт неаварійного характеру, медичної служби у взводі, у навчанні особового складу надавати першу медичну допомогу постраждалим під час аварій.