Категорія - Робітники |  Галузь - Добувна промисловість
Інструкція для посади "Вибуховик 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією вибуховика 4 розряду не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: особливості проведення підривних робіт під час проходки, поглиблення стовбурів, похилих і підняттєвих виробок, у транспортних і гідротехнічних тунелях, під час спорудження будівель ГЕС та підземних споруд спеціального призначення, виконання масових вибухів та при веденні інших складних відкритих гірничих робіт; порядок дублювання підривної мережі; схеми монтажу і порядок розрахунку складних мереж; порядок розрахунку зони, небезпечної за сейсмічним впливом, розлітанням уламків (шматків гірської породи) та ударною хвилею; будову зарядних та зарядно-доставних машин, правила їх експлуатації; методи боротьби з статичною електрикою під час пневмозарядження гранульованими вибуховими речовинами; особливості уповільненого підривання; правила вибору ефективних конструкцій зарядів і схем уповільненого відривання залежно від гірничо-геологічних умов; механізацію внутрішньоскладових вантажно-розвантажувальних і транспортних робіт у сховищах вибухових речовин другої групи; технологію, засоби автоматизації для механізованого заряджання гірничих виробок вибуховими речовинами; технологію контейнерної доставки, зберігання і розтарування вибухових речовин; будову динамореактивних систем.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Виконує складні підривні роботи під час проведення відкритих і підземних гірничих робіт: під час проходки та поглиблення стовбурів, похилих і підняттєвих виробок, у транспортних і гідротехнічних тунелях, під час спорудження будівель ГЕС, підземних споруд спеціального призначення, боротьби з лісовими пожежами. Монтує підривні мережі, заряджає, підриває шпури і свердловини під час масових вибухів. Виконує підривні роботи поблизу різних споруд, у пластах (стрічках) з відкритим очисним простором висотою більше 3 м, на очисних роботах жильних родовищ при заряджанні з помостів, встановлених на кріпленні. Проводить підривання роззосереджених зарядів для утворення котлованів під опори контактної мережі в скельних породах та нескельних ґрунтах. Заряджає і підриває камерні, свердловинні та котлові заряди. Заряджає і підриває шпури, свердловини, камери, накладні заряди серіями вогневим і електровогневим способами з застосуванням електродетонаторів і детонуючого шнура в умовах наявності кріплення, обладнання, механізмів, комунікацій. Перевіряє стан вентиляції, кріплення, течок грохотів, перекриттів, помостів. Виконує підривні роботи методом "контурного підривання". Монтує електропідривну і дублювальну мережу із змішаним з'єднанням зарядів. Визначає небезпечну зону з сейсмічним впливом, розлітанням уламків (шматків гірничої маси) та ударної хвилі. Переробляє вибухові речовини на механізованому комплексі. Проводить механізоване зарядження свердловин, шпурів, камер зарядними і зарядно-доставними машинами, керує ними, здійснює технічне обслуговування їх.