Категорія - Робітники |  Галузь - Загальні професії працівників виробництв харчової промисловості
Інструкція для посади "Буртоукладач 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 7. Загальні професії працівників виробництв харчової промисловості", що затверджен постановою Державного комітету України по харчовій промисловості 19.02.1997. Погоджений Міністерством праці України, Міністерством сільського господарства і продовольства України, Міністерством рибного господарства України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: правила підготовки поля під бурти (кагати); способи укладання, накривання і розкривання буртів залежно від метеорологічних умов; правила просушування та зберігання матів, установлення термометрів та буртових сіток; температурний режим зберігання сировини в буртах; порядок вапнування цукрового буряка та правила подавання його на переробку.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Готує поле для приймання сировини, укладає її в бурти, бугри (кагати) та доглядає сировину під час зберігання під керівництвом буртоукладача більш високої кваліфікації. Розчищує та розрівнює поле, копає дренажні канали, оправляє укоси зі збереженням правильної форми. Підбирає розсипи сировини та забезпечує потрібну форму буртів. Підвозить, підносить матеріали для буртів, розкриває та накриває їх матами, землею, соломою та іншими матеріалами. Сортує і просушує мати, дезінфікує площадки під бурти та сировину. Ліквідує осередки ураження сировини в буртах. Закладає та виймає контрольні сітки і термометри за вказівками лабораторії. Рівномірно подає сировину на переробку. Заповнює паспорт на бурт.