Категорія - Робітники |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Волочильник 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією волочильника 4 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: конструкцію, кінематичні схеми та принцип роботи різних типів волочильних станів, нагрівальних пристроїв та контрольно-вимірювальних приладів, методи установлення та заміни філь'єр; основи металознавства та теорію оброблення металів тиском; вплив нагрівання, травлення та термооброблення металів на якість його під час волочіння; квалітети та параметри шорсткості (класи точності та чистоти оброблення).

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Виконує волочіння та калібрує на волочильних станах і спеціальних лініях прутковий та бунтовий метал різного діаметру важкодеформівних, жароміцних, складно-легованих та інших спеціальних марок сталі в гарячому стані з одночасним обслуговуванням установок для підігрівання металу (свинцеві та соляні ванни, установки СВЧ, електроконтактного нагрівання тощо). Визначає якість металу, підготовленого до волочіння, температуру нагрівання, швидкість волочіння та кількість протягувань. Визначає режим нагрівання металу на контактних установках та установках СВЧ. Налагоджує волочильні стани та установки для нагрівання металу. Бере участь в ремонті устаткування.