Категорія - Робітники |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Налагоджувальник зварювального й газоплазморізального устаткування 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією налагоджувальника зварювального й газоплазморізального устаткування 3 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: будову автоматичних та напівавтоматичних електрозварювальних та газозварювальних машин, установок та однотипних промислових маніпуляторів; електричні та кінематичні схеми зварювальних автоматів та напівавтоматів, які обслуговує; прийоми газового різання металів та оптимальні режими зварювання та газового різання; дефекти під час газового різання металів та заходи щодо їх усунення; правила перевірки маніпуляторів на працездатність та точність позиціювання.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Налагоджує автоматичні зварювальні машини для дугового та контактного зварювання. Налагоджує напівавтоматичні газорізальні машини. Налагоджує спеціальні установки для підводного кисневого різання металів. Налагоджує високочастотні установки та машини. Налагоджує захвати промислових маніпуляторів (роботів) з програмним керуванням. Підбирає режими зварювання плівкових, тканино-плівкових та фольговано-плівкових матеріалів. Установлює та коректує режими зварювання та різання металів. Стежить за безперебійною роботою автоматів, установок і машин, які обслуговує, підналагоджує та усуває дефекти в їх роботі.