Категорія - Робітники |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Оператор проекційної апаратури та газорізальних машин 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: основи світлоелектротехніки у межах роботи, яку виконує; принцип дії, призначення та будову окремих вузлів, деталей та систем проекційної апаратури, автоколімаційної трубки та газорізальних машин; основні відомості про процес газополуменевого оброблення деталей; заходи та послідовність різання; способи регулювання та юстирування оптичної частини проектора; основні відомості про плазове та цехове розмічання; правила креслення копіркреслень; умовні позначення на кресленнях; вимоги до виготовлення негативів та правила поводження з ними; правила зберігання та експлуатації копіркреслень.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Готує до роботи газорізальну машину, яку обслуговує, через пульт керування командоапарата та проекційної апаратури з перевіркою справності електродвигунів, кнопкових вимикачів, підпалювального пристрою та пристрою подавання охолоджувального повітря. Укладає та закріпляє на столі командоапарата копіркреслення з вивірянням його відносно положення напрямних машин. Установлює оптимальну фокусну відстань за допомогою індикаторів та здійснює якісне входження фотоголівки в режим копіювання. Юстирує оптичні елементи за допомогою автоколімаційної трубки. Наводить та проектує відображення креслення-шаблона (негатива) на розмічальний стіл за умови відсутності дистанційного керування, яке здійснює розмітник. Регулює силу струму джерел та відбивачів світла. Виявляє та усуває дрібні несправності проектора.