Категорія - Робітники |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Налагоджувальник зварювального й газоплазморізального устаткування 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Неповна вища освіта (молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи або професійно-технічна освіта, підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією налагоджувальника зварювального й газоплазморізального устаткування 4 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: кінематичні, електричні та монтажні схеми автоматів та установок для дугового та контактного зварювання, а також машин для газового різання та повітряно-плазмових установок; будову багаторізакових автоматичних та напівавтоматичних газорізальних машин, газогенераторних установок, апаратури, пристроїв та різних маніпуляторів з програмним керуванням, способи визначення швидкостей машинного газового різання листів різної товщини за таблицями та графіками; способи вмикання в мережу та регулювання усієї спеціальної електроапаратури; правила настроювання та регулювання електричних контрольно-вимірювальних приладів; допустимі зазори під час складання зварних з'єднань.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Налагоджує різні автоматичні та напівавтоматичні зварювальні установки для контактного та дугового зварювання. Налагоджує автоматичні газорізальні машини. Налагоджує окремі вузли промислових маніпуляторів (роботів) з програмним керуванням. Налагоджує плазмові установки. Перевіряє електричні схеми та кінематичні ланцюги електрозварювальних машин. Установлює та регулює оптимальні режими газового зварювання та різання. Налагоджує та регулює пульти керування зварювального та газорізального устаткування. Визначає несправності в роботі автоматів за зовнішнім виглядом зварного шва.