Категорія - Робітники |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Оператор проекційної апаратури та газорізальних машин 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією оператора проекційної апаратури та газорізальних машин 2 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: кінематичні та електричні схеми, конструкцію та будову всіх видів проекційної апаратури та газорізальних машин; основи електротехніки у межах роботи, яку виконує; будову, призначення та принцип дії приладів, які застосовує під час налагодження апаратури; способи визначання несправностей в роботі апаратури та газорізальних машин та їх усунення; способи розмічання деталей та процес їх оброблення; вимоги до креслення деталей на копіркресленнях у масштабі.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Готує до роботи усі види проекційної апаратури та газорізальних машин. Регулює та установлює джерела світла, відбивачі та камери з вивірянням розмічального стола. Контролює правильність роботи газорізальної машини за вимірювальними приладами, які установлені на командоапараті. Визначає несправності в механічних, електричних та оптичних деталях, вузлах та системах. Вибирає порядок та напрямок вирізання деталей різної складності в розкрійному листі. Виготовляє креслення-шаблони та негативи з них. Самостійно проводить поточний ремонт апаратури та газорізальних машин й бере участь у капітальному ремонті (демонтаж, ремонт, монтаж). Бере участь в налагодженні синхронності роботи механічної та електричної систем.