Категорія - Робітники |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Налагоджувальник зварювального й газоплазморізального устаткування 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: будову та принцип роботи напівавтоматичних електрозварювальних або газорізальних машин, які обслуговує; основи електротехніки в межах роботи, яку виконує; властивості зварювальної дуги та основи процесів зварювання та газового різання металів; призначення, будову та правила вмикання електровимірювальних приладів в електричне коло; марки зварювальних флюсів, які застосовує; основні властивості газів та рідин, які застосовує під час зварювання та різання металів; комунікації подавання газів та рідин до місця споживання; правила поводження з газами; допуски під зварювання та різання металів.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Налагоджує напівавтоматичні зварювальні машини для дугового та контактного зварювання. Перевіряє якість зварювання на зразках. Налагоджує різаки для кисневого та киснево-флюсового різання металів. Налагоджує різні пристрої для зварювання та різання металів. Підналагоджує високочастотні установки та машини.