Категорія - Робітники |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Котельник 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією котельника 4 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: будову та конструкцію складних котлів та теплообмінних апаратів високого тиску; послідовність усіх способів установлення труб в котлах складної конструкції; технічні умови на складання, випробування та здавання котлів складної конструкції; причини деформації металів під час нагрівання, зварювання та правку; основи теплотехніки; способи розмічання особливо складних розгорток; номенклатуру, призначення та способи регулювання контрольно-вимірювальних інструментів; способи гідравлічного, парового та повітряного випробування котлів, реакторів, теплообмінників та апаратів.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Виготовляє, складає, клепає та ремонтує складні котли, апарати, реактори, теплообмінники, колони з точною підгонкою окремих частин з різних сталей та кольорових металів за кресленнями та ескізами. Ремонтує складне технологічне устаткування, яке працює під тиском з корозійним середовищем без зупинки технологічного процесу. Виконує гаряче та холодне клепання особливо відповідальних герметичних швів великих частин котлів пневматичними молотками та вручну, а також на стаціонарних пресах та підвісних клепальних скобах, які призначені для роботи під тиском понад 1,2 МПа (12 атм.) в котлобудуванні. Розмічає складні та точні вузли і деталі котлів. Гне циліндри та конуси з листової сталі різної товщини. Підганяє краї котельної сталі під чеканення та зварювання. Визначає придатність складних вузлів і деталей, які надходять на складання. Випробовує котли і апарати на герметичність тиском. Перевіряє фундаменти перед установленням котлів і механізмів. Виконує всі трубоставні роботи на котлах високого тиску.

Приклади робіт
Арматура складних котлів - монтаж, демонтаж на котлі. Дена сферичні газгольдерів, трійники та компресори - складання. Економайзери для котлів - складання. Зв'язки рухомі та лапчасті та труби циркуляційні паровозів - розбирання, складання. Змійовики теплообмінних апаратів - багатошарове набивання на верстаті. Змійовики повітропідігрівача - виготовлення та складання. Котли вогнетрубні - складання корпусу з денами та вогневими камерами. Петлі та труби пароперегрівачів - установлення та розвальцювання. Решітки димових камер, стелі та стінки вогневих коробок паровозів - згинання, підгонка, установлення. Труби відповідальні котлоагрегатів - установлення та розвальцювання.