Категорія - Робітники |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Налагоджувальник холодноштампувального устаткування 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Неповна вища освіта (молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи або професійно-технічна освіта, підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією налагоджувальника холодноштампувального устаткування 5 розряду - не менше 1 року

Знає та застосовує у діяльності: конструкцію, способи перевірки на точність та будову устаткування, яке обслуговує; заходи та способи налагодження пресів, які обслуговує; технічні вимоги до деталей, які виготовляються на обслуговуваних пресах; конструкцію, кінематичні схеми автоматичної, напівавтоматичної лінії та прес-автоматів; способи налагодження, ремонту та монтажу устаткування.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Налагоджує ексцентрикові, фрикційні та кривошипні преси зусиллям понад 10 МН для штампування різної складності деталей та виробів. Налагоджує преси для запресування та розпресування колісних пар рухомого складу. Складає, розбирає, установлює та налагоджує просічні, формувальні та комбіновані особливої складності штампи та випробовує після виробничого налагодження. Налагоджує багатопозиційні, комбіновані, калібрувальні, холодновисадні автомати для висаджування особливо складних виробів. Налагоджує багатопозиційні, комбіновані, калібрувальні, холодновисадні автомати для висаджування особливо складних виробів. Налагоджує автоматичні, напівавтоматичні лінії та прес-автомати та автомати з програмним керуванням для холодного штампування складних та особливо складних деталей та виробів з металу різного профілю. Розбирає, регулює та складає особливо складні вузли та пристрої систем керування. Налагоджує преси для штампування деталей з дорогоцінних металів та сплавів з більш жорсткими допусками. Налагоджує та регулює маніпулятори (роботи) з програмним керуванням.