Категорія - Робітники |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Котельник 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією котельника 5 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: будову та конструкцію особливо складних котлів, котлоагрегатів та теплообмінних апаратів високого тиску; технологічну послідовність та технічні умови на монтаж, регулювання та випробування особливо складних котлів, апаратів, вимірювальних приладів та пультів; всілякі способи гідравлічного, парового та повітряного випробування котлів та котлоагрегатів в складеному стані; основи теплотехніки та механіки; типи пристроїв та улаштувань, які застосовує під час складання, монтажу та випробування котлоагрегатів.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Виготовляє, складає, монтує та ремонтує особливо складні, відповідальні та унікальні котли та котлоагрегати, апарати, контрольно-вимірювальні прилади, пульти арматури високого тиску. Випробовує відповідно до технічних умов та здає особливо складні, унікальні та експериментальні котли, теплообмінні апарати особливо складної конструкції, які працюють в умовах високого тиску. Монтує, регулює та здає складну котельну автоматику. Перевіряє фундаменти перед установленням особливо складних та потужних котлів та котлоагрегатів. Визначає установочні координати перед установленням агрегатів, вузлів та арматури. Визначає несправності під час перевірки та випробування котлів і механізмів та усуває їх.

Приклади робіт
Арматура котельна - регулювання автоматики живлення. Компенсатори лінзові та восьмигранні та фасонні деталі для газо-, пило- та повітропроводів, відстійників, бойлерів та інших об'ємних виробів зі сферичними та конічними денами - виготовлення та складання. Котли експериментальні складної конфігурації - складання корпусу та монтаж обшивки. Котлоагрегати дослідні - виготовлення та установлення трубної системи, остаточне складання, гідравлічні випробування, монтаж та здавання. Пристрої топкові котлів та котлоагрегатів - монтаж та регулювання автоматики горіння. Резервуари для високого тиску - складання.