Категорія - Робітники |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Згинальник труб 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією згинальника труб 2 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: будову та принцип роботи трубозгинальних верстатів різних типів; будову спеціальних пристроїв та контрольно-вимірювального інструменту; прийоми згинання з застосуванням згинальних головок всіх діаметрів та дорнів; допуски на згинання труб та деформацію матеріалів під час згинання; метод підрахунку довжини труб у розгорнутому вигляді.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Згинає стальні, мідні та інші труби в холодному стані за кресленнями та шаблонами в двох площинах з великою кількістю згинів вручну за допомогою пристроїв або на трубозгинальних верстатах. Установлює згинальні головки визначеного діаметра та пристрої. Підналагоджує трубозгинальні верстати. Згинає котельні труби під пресом, калібрує їх за внутрішнім та зовнішнім діаметром та виконує гідравлічні випробування.

Приклади робіт
Змійовики пароперегрівача - згинання колін. Змійовики утилізаційних котлів з діаметром 1200 мм - згинання. Труби водогрійні для допоміжних та головних котлів до трьох згинів, довжиною до 4000 мм - згинання. Труби водогрійні до трьох згинів - перевірка, доведення за шаблоном та розкочування кулькою. Труби для ліжок діаметром понад 20 мм - згинання. Труби екрану парового котла - згинання в двох площинах. Труби кип'ятильні для парового котла - згинання. Труби секцій пароперегрівачів та секцій економайзеров - згинання. Труби трубопроводу - згинання в різних площинах. Труби, футеровані поліетиленом - згинання.