Категорія - Робітники |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Клепальник 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією клепальника 3 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: будову, правила налагодження та кінематичні схеми клепальних та гідравлічних пресів різних типів; деформації металу під час нагрівання, удару та витисканні, пружні та залишкові деформації; вплив змінних напруг на метал; систему допусків та посадок.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Виконує гаряче та холодне клепання різними способами герметичних швів відповідальних металоконструкцій та частин котлів, які випробовуються під тиском понад 800 до 1200 кПа (понад 8 до 12 атм.) заклепками діаметром до 22 мм. Клепає прямим та зворотним способом герметичні шви відповідальних конструкцій корпусів і алюмінієвих сплавів. Налагоджує та регулює преси, інструменти та пристрої.

Приклади робіт
Барабани під обтискання - клепання. Балки хребтові та шкворневі, бруски обв'язувальні, швелерні та буферні, кронштейни лісових стояків рухомого складу - правка та клепання. Гаки пластинчасті - клепання. Ілюмінатори - клепання рам. Корпуси відсіків літаків - клепання. Котли, дена барабанів, сухопарники та інші резервуари, які працюють під тиском, - клепання. Лонжерони рам, передки кузовів, кожухи передніх та задніх мостів автомобілів - складання та клепання. Обшивка зовнішніх підводних частин суден, накладні листи та стрингерні косинці - клепання. Рами та корпуси шахтних клітей, скипів шахтних підіймачів - клепання. Рами візків рухомого складу та вагопідіймальних кранів - клепання. Стріли кранів вантажністю понад 15 т - клепання. Косинці скулові та кільові з алюмінієвих сплавів - клепання. Фланці труб паропроводу високого тиску - клепання. Цистерни водяні та нафтові - клепання.