Категорія - Робітники |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Котельник 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією котельника 2 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: будову та принцип роботи котлів, вальців та пресів різних типів; процес складання вузлів котельного устаткування середньої складності; послідовність та способи складання та закріплення складених та установлених деталей, вузлів та виробів; стандартні розміри заклепок; способи випробування швів; допуски для отворів під заклепки при герметичному шві; пристрої, які застосовуються під час складання вузлів та клепанні в важкодоступних місцях; способи регулювання вальців залежно від товщини листового металу, радіуса згинання та марки сталі; прийоми згинання та вальцювання деталей в гарячому та холодному стані; режим плавлення; основні відомості про конструкцію водотрубних та вогнетрубних котлів; призначення та розташування-арматури в котлах; правила згинання котельних труб та овальність, яка допускається; прийоми установлення та оброблення котельних труб; фізичні та механічні властивості металу, які виявляються під час згинання та витягування; будову універсальних та спеціальних пристроїв та середньої складності контрольно-вимірювальних інструментів; основи знань з електротехніки у межах роботи, яку виконує; допуски та посадки, квалітети та параметри шорсткості (класи точності та чистоти оброблення).

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Виготовляє, ремонтує та складає вузли та деталі котельного устаткування середньої складності з листового та сортового металу за кресленнями та ескізами з розмічанням та підгонкою окремих частин під клепання та зварювання. Виконує гаряче та холодне клепання герметичних швів на клепальних верстатах, пресах, вручну, пневматичними молотками, а також на клепальних скобах відповідальних ємностей та апаратів, які призначені для роботи під тиском понад 300 до 800 кПа (понад 3 до 8 атм.) в котлобудуванні. Клепає складні та відповідальні деталі заклепками з кольорових металів. Відрубує краї швів з пригонкою за шаблоном. Паяє різними припоями. Вальцює, править та гне на різних вальцях та пресах деталі з листового металу товщиною понад 10 до 20 мм в холодному стані та понад 20 до 30 мм - в гарячому стані. Гне краї на вальцях, пресах та вручну. Гне циліндричні та конічні обичайки з листового металу. Підводить краї на пресах та вручну, править обичайки за шаблонами та лінійкою. Гне та відбортовує вироби складної конфігурації з листової сталі за шаблонами та кресленнями, які призначені для котлобудування. Гне котельні труби в різних площинах на трубозгинальних верстатах. Калібрує труби по внутрішньому та зовнішньому діаметрах. Регулює вальці та згинальні преси. Править вручну в холодному та гарячому стані штамповані деталі середньої складності з листа та профільного металу на плиті за контрольною лінійкою та за допустимим зазором до 1 мм на довжині 1 м. Править трубопроводи водяної, масляної та паливної систем та усуває вм'ятини. Готує котел до гідравлічного випробування. Розмічає деталі за кресленнями з застосуванням лінійки, косинців, циркулів, шаблонів, лекал та необхідного контрольно-вимірювального інструменту. Прихвачує зварюванням вузли середньої складності з вуглецевої та легованої сталі в процесі складання.

Приклади робіт
Барабани зварні з листів - правка та вальцювання в гарячому та холодному стані. Вироби з щільними швами під пробний тиск - клепання ручне або пневматичне. Двері металеві для шахтної вентиляції, фідерних кабін - виготовлення. Деталі паровозів (колошники, колошникові балки, дверцята та кулачки дверцят димових коробок) - заміна. Дена сферичні зварні з горловиною діаметром до 500 мм - правка. Колектори - нарізання канавок в трубних отворах. Котли парові суцільнозварні малої потужності з вуглецевої сталі - складання елементів. Мірники, відстійники, збірники - складання, накладання латок. Патрубки конічні з великими кутами - згинання. Скипи та воронки доменних печей - ремонт. Труби водогрійні до трьох згинів - перевірка, правка, доведення за шаблоном та прокатка кулькою після гідравлічної перевірки. Труби димові - виготовлення та установлення. Циліндри з листового металу діаметром понад 1500 мм - згинання та правка. Цистерни та резервуари для пального - складання під зварювання.