Категорія - Робітники |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Котельник 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією котельника 3 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: будову та принцип роботи котлів та теплообмінних апаратів різних типів; прийоми виготовлення та складання складних котлів та резервуарів; технічні умови на приймання складених виробів; місця рознімань, усі види з'єднань швів; вимоги до котлів та їх окремих вузлів; конструктивні особливості та будову різних клепальних та гідравлічних пресів; класифікацію клепаних з'єднань та швів: міцні, щільноміцні, однорядні, багаторядні, однозрізані, двозрізані; будову підіймальних механізмів; будову, призначення та умови застосування складних контрольно-вимірювальних інструментів; конструкцію спеціальних та універсальних пристроїв; способи правки в пристроях складних зварних комплектів та конструкцій з застосуванням шаблонів та за кресленнями; основи механіки та технологію металів у межах роботи, яку виконує; систему допусків та посадок, квалітети та параметри шорсткості (класи точності та чистоти оброблення).

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Виготовляє, ремонтує та складає складні вузли котельного устаткування, допоміжних котлів, ємностей та апаратів з листового та сортового металу з підгонкою окремих частин. Складає циліндричні частини котлів, апаратів та котельних установок, які працюють під тиском. Розмічає складні вузли та деталі котлів. Виконує гаряче та холодне клепання відповідальних герметичних швів частин котлів пневматичними молотками та вручну, а також на стаціонарних пресах та підвісних клепальних скобах, які призначені для роботи під тиском понад 0,8 до 1,2 МПа (понад 8 до 12 атм.) в котлобудуванні. Виконує клепання та чеканення з двох рук у важкодоступних та незручних місцях. Гне котельні труби та петлі пароперегрівачів різних згинів в одній площині на верстатах різних конструкцій. Прихвачує відповідальні деталі та вузли в процесі складання. Установлює труби в допоміжних котлах простої конфігурації з перевіркою за кроком. Вирубає дефектні труби, заміняє новими та усуває припуски з правкою ущільнювальних канавок в трубних отворах. Вальцює, править та згинає складні та великі деталі на вальцях та пресах різних конструкцій з листового металу товщиною понад 20 мм в холодному та понад 30 мм в гарячому стані. Виконує точне гнуття деталей, які мають три, чотири та більше згинів. Править вручну великі листи та різні труби. Налагоджує вальці на різні види правки, згинання та вальцювання.

Приклади робіт
Арматура допоміжних котлів - монтаж, демонтаж на котлах. Балони, бойлери - вальцювання корпусу та складання. Дверцята різних шурувальних отворів - ремонт. Дена сферичні, зварні з горловиною діаметром понад 500 мм - правка. Естакади, каркаси конвеєрів, колони надшахтних будов - виготовлення. Кільця з профілів сталі - згинання на ребро в пальцях. Кожухи та решітки - клепання по рамі та по з'єднанню заклепками. Котли допоміжні, сухопарники та резервуари, які працюють під тиском, - клепання. Кришки лазових затворів - підгонка по коміру. Листи складних фасонів для зовнішньої обшивки - згинання. Патрубки конічні перехідні - згинання за шаблоном. Піддони котлів - складання. Повітрозбірники - складання. Приводи клапанів піддувал, бункера, колошники, які коливаються - ремонт. Труби димогарні та водогрійні крекінгів, трубчастих печей та парових котлів - заміна з розвальцюванням. Труби жарові та димогарні паровозні - ремонт. Труби економайзерів - складання. Фахверки, кронштейни, прогони, зв'язки - виготовлення та складання. Фланці труб паропроводів високого тиску - клепання.