Категорія - Робітники |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Вальцювальник 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією вальцювальника 3 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: будову, кінематичні схеми та правила налагодження вальців, пресів та машин поперечного вальцювання; властивості листового металу в процесі гарячого та холодного вальцювання; технічні умови та державні стандарти на вальцювальні роботи; прийоми гнуття та вальцювання в гарячому та холодному стані; будову підіймальних механізмів, контрольно-вимірювальних інструментів; конструкцію спеціальних пристроїв; правила розбирання, складання, регулювання інструменту; режими нагрівання металу.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Вальцює, править та гне складні та великі деталі на різних вальцях та пресах різних конструкцій з листового та пруткового металу товщиною понад 20 до 30 мм в холодному стані та понад 30 до 40 мм в гарячому стані. Вальцює на машинах поперечного вальцювання деталі з пруткового металу товщиною понад 30 мм в гарячому стані. Прокатує високовуглецеві, спеціальних марок сталі, дорогоцінні та кольорові метали з підвищеною точністю в холодному стані. Гне конусні обичайки та напівобичайки з листового металу товщиною понад 10 мм в холодному стані та понад 20 мм в гарячому стані.

Приклади робіт
Вали колінчасті - гнуття. Кільця з профілів сталі - гнуття на ребро в вальцях. Листи для зовнішнього обшивання та металоконструкцій - гнуття. Обичайки циліндричні понад 3000 мм - вальцювання з листового металу. Патрубки конічні перехідні - гнуття за шаблоном. Стрічки металеві для капсульних виробів - точна білетировка.