Категорія - Робітники |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Вальцювальник 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією вальцювальника 4 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: будову, кінематичні схеми та правила налагодження устаткування, яке обслуговує; конструктивні властивості унікальних та спеціальних пристроїв; правила настроювання та регулювання складного контрольно-вимірювального інструменту та приладів; способи досягнення заданої точності; хімічний склад сталей та сплавів, які прокатує; вимоги до продукції, яку виготовляє.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Вальцює, править та гне особливо складні та великі деталі на різних вальцях та пресах різних конструкцій з листового та пруткового металу товщиною понад 30 мм в холодному стані і понад 40 мм в гарячому стані. Гне складні деталі за каркасами, макетами та моделями. Розганяє плющені стрічки в холодному стані з легованих марок сталей та сплавів на багатоклітьових станах. Налагоджує стани. Настроює та регулює валки та ролики для прокатування різних розмірів стрічок.

Приклади робіт
Гнуття по каркасах: деталі обтічників, листи дейдвудні, листи перфоровані.