Категорія - Робітники |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Вальцювальник 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: будову та принцип роботи однотипних вальців та пресів; прийоми роботи та послідовність операцій під час вальцювання та гнуття; спосіб кріплення деталей під час оброблення їх у вальцях та на пресах; деформацію металу під час вальцювання та гнуття в холодному та гарячому стані; припуски для холодного та гарячого вальцювання; будову спеціальних пристроїв та інструментів; ступінь нагрівання металів для гарячого вальцювання; правила стропувальних робіт.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Вальцює, править та гне на різних вальцях та пресах деталі з листового та пруткового металу товщиною до 10 мм в холодному стані та до 20 мм в гарячому стані. Вальцює кромки з наступною правкою за лінійкою та шаблоном. Гне та вальцює кути з малим радіусом закруглення, гне за допомогою прокладок та править на вальцях великий листовий та сортовий метал в холодному стані та гарячому стані з забезпеченням заданої конфігурації. Розганяє дріт з кольорового металу в стрічку. Вальцює, править та гне на різних вальцях деталі з листового та пруткового металу товщиною понад 10 до 20 мм в холодному стані та понад 30 мм в гарячому стані під керівництвом вальцювальника вищої кваліфікації. Регулює вальці. Управляє пресами та вальцями під час вальцювання, править та гне з місцевих та дистанційних пультів. Виконує стропувальні роботи, подає сигнали машиністу крана (кранівнику) та стежить за вантажем під час підіймання, переміщення та укладання його в межах робочого місця.

Приклади робіт
Кільця з штабової, квадратної та кутової сталі - гнуття з доведенням вручну. Ланки ланцюгові - вальцювання. Листи димових камер - гнуття на вальцях. Листи для обичайок - гнуття на вальцях з підводкою кромок під зварювання. Обичайки циліндричні з листового металу діаметром до 1500 мм - вальцювання. Патрубки конічні - вальцювання. Трубопроводи та димові труби - вальцювання та правка.