Категорія - Професіонали |  Галузь - Виробництво та розподілення електроенергії
Інструкція для посади "Інструктор навчально-тренувального центру атомної електростанції", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи на атомній електростанції - не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, нормативні документи, розпорядження, накази, методичні і керівні матеріали з питань навчання, тренажу та підвищення кваліфікації персоналу атомної електростанції; правила будови та безпечної експлуатації устаткування атомних електростанцій; правила ядерної безпеки; правила й норми радіаційної безпеки; порядок розроблення навчальних планів, навчально-методичної документації; основи технології виробництва електроенергії на атомній електростанції, основні електричні та технологічні схеми, експлуатаційні характеристики устаткування; правила експлуатації технічних засобів навчання; зміст та організацію методичної роботи; передовий вітчизняний і світовий досвід у галузі навчання та підвищення кваліфікації персоналу енергопідприємств; основи економіки, організації виробництва, праці та управління, трудового законодавства; правила та норми охорони праці і навколишнього середовища, виробничої санітарії, ядерної, радіаційної і пожежної безпеки.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Організовує підготовку персоналу згідно з програмами підготовки, розробляє методичні вказівки і рекомендації щодо навчального процесу, проводить роботу з його вдосконалення. Проводить теоретичні і практичні заняття та тренування з персоналом атомної електростанції з використанням навчальних тренажерів та інших технічних засобів навчання з метою вироблення і закріплення навичок оперативного керування енергоустаткуванням в експлуатаційних і аварійних режимах. Здійснює контроль за станом і використанням навчальних тренажерів, які імітують основне устаткування атомної електростанції, екзаменаційних машин та інших технічних засобів навчання, рецензування і коректування навчальних посібників. Бере участь у розробленні учбово-методичних матеріалів, навчальних планів, програм і графіків навчання в навчально-тренувальному центрі. У процесі проведення занять проводить індивідуальну оцінку придбаних працівником знань, умінь та навичок, оцінку його роботи на діючому устаткуванні, готує висновки щодо професійної придатності працівника та доцільності його подальшого використання на відповідній посаді. Бере участь у роботі з професійної орієнтації молоді, проводить практичні заняття на тренажерах зі студентами вищих навчальних закладів та учнями професійно-технічних училищ. Забезпечує дотримання правил технічної експлуатації, охорони праці і пожежної безпеки у разі використання технічних засобів навчання. Бере участь у роботі з атестації робочих місць. З метою підтримки високого професійного рівня періодично проходить стажування (дублювання) на робочих місцях за професією, з якої він проводить підготовку персоналу.