Категорія - Керівники |  Галузь - Виробництво та розподілення електроенергії
Інструкція для посади "Начальник відділу ядерної безпеки", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи на атомних електростанціях за профілем "експлуатація або фізика ядерних реакторів" - не менше 5 років.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали із забезпечення ядерної безпеки на атомній електростанції; технологічні процеси і режими виробництва; технічні характеристики, конструктивні особливості, призначення і режими роботи основного устаткування атомної електростанції, фізику енергетичних реакторів атомної електростанції; порядок розробки перспективних і річних планів роботи із забезпечення ядерної безпеки; перспективи та напрямки удосконалення ядерної безпеки; оформлення технічної документації; правила безпечного ведення робіт, правила ядерної, радіаційної, пожежної безпеки, правила технічної експлуатації; передовий вітчизняний і світовий досвід безпечної експлуатації атомних електростанцій; основи економіки, організації праці, виробництва й управління, основи трудового законодавства.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Забезпечує ядерну безпеку на атомній електростанції в межах функцій відділу ядерної безпеки, визначених нормативними документами; бере участь у розробленні заходів, спрямованих на підвищення ядерної безпеки атомної електростанції, та контролює їх виконання; розглядає з точки зору ядерної безпеки програми випробовування систем та устаткування атомної електростанції, технічні рішення і погоджує їх; в процесі експлуатації реакторних установок забезпечує контроль за виконанням вимог правил ядерної безпеки, дотриманням меж та умов безпечної експлуатації ядерної установки відповідно до вимог технологічного регламенту. Здійснює спостереження за станом активної зони реактора за допомогою аналізу показників систем внутрішньореакторного контролю. Забезпечує проведення фізичних експериментів для підтвердження розрахункових параметрів паливного завантаження відповідно до програм виконання робіт; контроль за станом оболонок тепловидільних елементів активних зон реакторів; здійснює методичне керівництво організацією планових випробувань систем безпеки; організовує виконання робіт з ядерним паливом, вибір режимів паливних завантажень реактора. Забезпечує контроль за проведенням небезпечних робіт під час перевантаження ядерного палива; організовує роботу персоналу з виконання заходів щодо дотримання ядерної безпеки під час пуску енергоблоків, освоєнні потужності і виведенні на проектні параметри; бере участь у керівництві пусками нових блоків і організовує виконання фізичних експериментів на реакторних установках. Очолює роботи відділу з науково-дослідної тематики; здійснює зв'язок з науково-дослідними, проектними інститутами й організаціями з питань ядерної безпеки атомної електростанції. Здійснює керівництво діяльністю відділу, створює умови для виявлення творчої ініціативи й активності працівників у досягненні високих результатів роботи, надає підтримку та забезпечує поширення творчих починань, проводить виховну роботу в колективі. Керує працівниками відділу.