Категорія - Керівники |  Галузь - Виробництво та розподілення електроенергії
Інструкція для посади "Головний турбініст виробничого об'єднання з ремонту та налагодження устаткування атомних станцій", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи в енергетиці - не менше 8 років, з них - не менше 5 років на атомній електростанції на посадах зі зростаючою відповідальністю.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, нормативні документи, розпорядження, накази, методичні та керівні матеріали з експлуатації і ремонту атомних електростанцій, склад та порядок ведення технічної документації на робочих місцях; експлуатаційні характеристики, правила будови та технічної експлуатації основного й допоміжного устаткування турбінного відділення (цеху); схеми й принцип роботи релейних захистів, блокувань і контрольно-вимірювальних приладів, технологічних захистів турбінного устаткування; основні схеми силового живлення турбінного устаткування і схем керування; основи будови автоматизованих систем диспетчерського керування і правила користування ними; передовий вітчизняний і світовий досвід у галузі організації і забезпечення експлуатації, ремонту та налагодження турбінного устаткування атомної електростанції; основи економіки, організації праці, виробництва та керування; основи трудового законодавства; правила й норми охорони праці, охорони навколишнього середовища, виробничої санітарії, ядерної, радіаційної і пожежної безпеки; технічні вимоги й конструкцію установок і систем, що забезпечують технічну, ядерну та радіаційну безпеку; правила запобігання нещасним випадкам під час експлуатації тепломеханічного устаткування електростанцій і теплових мереж.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Організовує і забезпечує адміністративно-технічне керівництво експлуатацією, технічним обслуговуванням, ремонтом і налагодженням основного й допоміжного тепломеханічного устаткування турбінного відділення (цеху) атомної електростанції. Забезпечує безперебійну, безпечну й надійну роботу устаткування турбінного відділення (цеху) атомної електростанції, виконання диспетчерських графіків виробництва й відпуску електричної та теплової енергії, виконання графіків технічного обслуговування і ремонту систем та устаткування турбінного відділення (цеху) атомної електростанції, підвищення коефіцієнта готовності, використання встановленої потужності та економічної ефективності діяльності атомної електростанції. Здійснює координацію і контроль за діяльністю підрозділів атомної електростанції з оперативного керування технологічним процесом під час експлуатації, пусконалагоджувальних робіт, ремонту, реконструкції і модернізації устаткування турбінного відділення (цеху). Організовує роботу з наглядовими та інспекційними державними органами. Розробляє необхідну технічну та експлуатаційну документацію, що конкретизує дії персоналу атомної електростанції щодо забезпечення безпечної і надійної експлуатації устаткування турбінного відділення (цеху). Організовує контроль за виконанням ремонтних і пусконалагоджувальних робіт, у тому числі, що виконуються підрядним способом. Розробляє і впроваджує заходи, спрямовані на підвищення якості технічного обслуговування і ремонту систем і устаткування турбінного відділення (цеху) атомної електростанції, їх реконструкцій і модернізацій. Забезпечує безпечне та ефективне ведення режимів експлуатації устаткування турбінного відділення (цеху) атомної електростанції з безумовним дотриманням вимог технологічних регламентів, інструкцій і керівництва з експлуатації, технічного обслуговування, ремонту й налагодження устаткування турбінного відділення (цеху). Здійснює і забезпечує контроль за дотриманням вимог правил технічної експлуатації, охорони праці, пожежної безпеки, ядерної і радіаційної безпеки, правил і норм з охорони навколишнього середовища. Розробляє заходи, спрямовані на поліпшення технічних характеристик систем і устаткування за рахунок їх реконструкції і модернізації. Організовує своєчасну підготовку і виведення (введення) основного й допоміжного устаткування турбінного відділення (цеху) в ремонт (з ремонту). Забезпечує контроль за своєчасністю й якістю технічного обслуговування і ремонту устаткування, що дозволяє підтримувати заданий проектом технічний рівень надійності устаткування і систем турбінного відділення (цеху) атомної електростанції. Розробляє заходи щодо запобігання аваріям і аварійним ситуаціям на турбінному устаткуванні атомної електростанції. Працює в комісіях з перевірки знань персоналу, який бере участь у процесах експлуатації, ремонту і проведенні пусконалагоджувальних робіт на устаткуванні турбінного відділення (цеху) атомної електростанції. Бере участь у розробленні і контролі виконання планів і програм навчання і підготовки персоналу, проведенні протиаварійного і протипожежного тренування. Визначає необхідність і встановлює терміни ремонту устаткування за результатами діагностики або оперативного контролю в разі виявлення відхилень його параметрів від вимог нормативно-технічної або конструкторської документації, виходячи з умов ведення технологічного процесу, стану устаткування, вимог інструкцій з експлуатації. Організовує роботу з виведення (введення) в ремонт устаткування турбінного відділення. Бере участь у розробленні і реалізації заходів, спрямованих на приведення атомної електростанції в безпечний стан, що контролюється, у разі виникнення позаштатних ситуацій, аварій, відмов, стихійного лиха, пожеж тощо.