Категорія - Керівники |  Галузь - Виробництво та розподілення електроенергії
Інструкція для посади "Начальник реакторного цеху", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи в енергетиці - не менше 8 років, з них на атомних електростанціях з досвідом роботи експлуатації ядерних установок - не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, що стосуються виробничо-господарської діяльності реакторного цеху; виробничу й організаційну структуру атомної електростанції; основні технологічні процеси та режими виробництва; устаткування атомної електростанції та основні принципи його роботи; правила та способи контролю відповідності технічного стану устаткування до вимог безпечного ведення робіт; правила радіаційної безпеки під час експлуатації ядерних установок; правила безпечного ведення робіт, правила пожежної безпеки, основи економіки, організації виробництва й управління, основи трудового законодавства.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює керівництво виробничо-господарською діяльністю цеху; забезпечує виконання планових завдань з виробництва електроенергії, забезпечує технічно правильну, безпечну й надійну експлуатацію реакторних установок та допоміжних систем; забезпечує підвищення надійності, економічності й безпеки роботи устаткування шляхом його модернізації, реконструкції, впровадження нової техніки та організації технічного обслуговування. Бере участь у розробленні графіків планово-запобіжних ремонтів шляхом визначення обсягів робіт з видів ремонту устаткування, закріплене за реакторним цехом; забезпечує дотримання встановлених режимів роботи устаткування згідно із чинними регламентами; організовує роботу з виведення в ремонт і введення його до експлуатації; забезпечує ядерну безпеку, пожежну безпеку й контроль за зберіганням відпрацьованого палива; здійснює контроль за видачею нарядів-допусків, розпоряджень та спеціальних дозволів на виконання робіт відповідно до правил радіаційної безпеки. Здійснює контроль за своєчасним внесенням змін та доповнень до чинних регламентів і інструкцій; здійснює термінові заходи в разі виникнення надзвичайної ситуації, загрози життю персоналу або порушення цілісності устаткування; бере участь у розслідуванні нещасних випадків, що відбулися з підлеглим персоналом, у розслідуванні відмов у роботі устаткування, закріпленого за цехом; проводить їх аналіз; бере участь у протиаварійному тренуванні. Організовує планування, облік, складання і своєчасне надання звітності господарської діяльності цеху; проводить роботу з персоналом, спрямовану на формування в нього культури безпеки, підтримки необхідної кваліфікації і постійної готовності до виконання своїх професійних обов'язків у забезпеченні ядерної і радіаційної безпеки та надійності устаткування; сприяє підготовці відповідного персоналу до отримання ліцензії в органах державного регулювання та створенню необхідних умов щодо дотримання дії ліцензії; бере участь в організації роботи з узагальнення і поширення передових прийомів і методів праці, вивчення і впровадження передового вітчизняного й світового досвіду виробництва електроенергії на атомній електростанції, розвитку раціоналізації і винахідництва; здійснює добір кадрів працівників, контролює дотримання підлеглим персоналом правил і норм охорони праці, виробничої та трудової дисципліни, правил радіаційної безпеки. Керує персоналом цеху.