Категорія - Робітники |  Галузь - Виробництво та розподілення електроенергії
Інструкція для посади "Слюсар з ремонту парогазотурбінного устаткування 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією слюсаря з ремонту парогазотурбінного устаткування 4 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технічні умови на розбирання, ремонт, складання, випробовування: регулювання, виготовлення особливо складних деталей і вузлів парогазотурбінного устаткування: призначення, принцип дії, детальну будову МВК; технічні умови на розбирання, ремонт, складання іонітних фільтрів, МВК; правила випробовування іонітних фільтрів, МВК; правила, прийоми статичного й динамічного балансування роторів; основні вимоги правил Держнаглядохоронпраці до посудин і трубопроводів, що працюють під тиском; норми спрацювання окремих елементів і деталей турбоагрегату; вимоги до фланцевих з'єднань, ущільнюючих поверхонь в арматурі, до трубопроводів, що працюють під тиском, до складних вантажопідйомних машин і механізмів, вантажозахватних пристроїв; особливості складання, центрування зубчатих передач; заходи щодо запобігання передчасному спрацюванню елементів і деталей турбоагрегату; правила проведення такелажних робіт у цеху; порядок організації і роботи бригади; нормування.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює розбирання, ремонт, реконструкцію, складання, регулювання, випробовування і налагодження складних вузлів, деталей і механізмів основного і допоміжного устаткування: парових і газових турбін, парових машин, компресорів, насосів, підігрівачів, маслоохолоджувачів трубопроводів високого та надвисокого тиску, теплообмінних апаратів. Проводить відновний ремонт арматури різних параметрів, а також ремонт, відновлення, складання складних вузлів вантажопідйомних машин і механізмів, регулювання, випробовування після ремонту, налагодження, здавання в експлуатацію. Здійснює слюсарну обробку деталей за 6 - 7 квалітетами (1 - 2 класами точності) з підгонкою і доводкою. Виявляє дефекти, визначає причини і ступінь спрацювання окремих вузлів і деталей устаткування, арматури, визначає придатність деталей до подальшої роботи, можливість їх відновлення; проводить газове різання і зварювання листового та профільного металу нескладної конфігурації. Робить розмітку деталей особливо складних. Перевіряє в роботі основне і допоміжне устаткування після ремонту, здає його в експлуатацію. Виконує такелажні роботи з горизонтального й вертикального переміщення а також складання, розбирання і установлення особливо складних і відповідальних вузлів і механізмів парогазотурбінного устаткування.

Приклади робіт
Імпульсні запобіжні клапани - ремонт і настроювання. Клапани стопорні, регулювальні - розбирання, ревізія, складання. Насоси головні масляні - розбирання, ремонт, складання. Насоси осьові, багатоступеневі, у тому числі живильні електронасоси і осьові вертикальні циркуляційні насоси - розбирання, ремонт, складання, випробовування під навантаженням. Поршні компресорів низького й високого тиску - установлення в циліндр, з'єднання з крейцкопфом і закріплення. Регулятори частоти обертання - ревізія і ремонт гідромеханічної частини. Система регулювання - ремонт і налагодження вузлів. Сервомотор частини високого тиску з відсічним золотником і зворотним зв'язком - розбирання, ревізія, ремонт і складання. Теплообмінники різної конструкції, у тому числі підігрівачі високого тиску і деаератори - заміна трубної системи, гідравлічне випробовування. Фільтри - виявлення дефектів, ремонт і регулювання дренажних систем. Ущільнення діафрагмові і надбандажні - перевірка, підгонка і установлення мінімальних зазорів.