Категорія - Робітники |  Галузь - Виробництво та розподілення електроенергії
Інструкція для посади "Електрослюсар з ремонту й обслуговування автоматики та засобів вимірювань електростанцій 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Неповна вища освіта (молодший спеціаліст). Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією електрослюсаря з ремонту й обслуговування автоматики та засобів вимірювань електростанцій 5 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: електричні і теплові схеми засобів теплотехнічного контролю і авторегулювання устаткування; прийоми робіт і послідовність операцій під час ремонту, налагодження і монтажу особливо складних засобів вимірювань теплотехнічного контролю, авторегулювання, систем централізованого контролю і керування; класифікацію електронних підсилювачів; електронні генератори, мультивібратори, обмежувачі, тиристори; пристрої на базі засобів обчислювальної техніки; властивості металів, провідників, напівпровідників; характеристики електронних схем, фотодатчиків та інших елементів, що застосовуються в приладобудуванні і промисловій електроніці; номенклатуру матеріалів і запасних частин, необхідних для монтажу й ремонту засобів вимірювань і авторегуляторів; порядок організації і роботи бригади; нормування.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює ремонт, монтаж, регулювання, налагодження, випробовування, юстирування і тарування особливо складної апаратури, засобів вимірювань, авторегулювання і систем централізованого контролю і керування, радіоактивних елементів, фотоелементів. Виявляє і усуває дефекти в роботі особливо складної апаратури теплотехнічного контролю і автоматики теплових процесів. Налагоджує і ремонтує особливо складну перевірну апаратуру, налагоджує і проводить комплексне випробування після монтажу схем теплового контролю і автоматики котлів, турбін та іншого тепломеханічного устаткування, складає схеми для перевірки засобів вимірювань теплотехнічного контролю і авторегулювання. Налагоджує запально-захисні пристрої пальників, акустичних виявників розривів труб поверхонь нагрівання котлів, захистів від згасання факела.

Приклади робіт
Авторегулятори, засоби вимірювання - усунення нетипових дефектів. Блоки добування кореня БІК-1 - ремонт, налагодження, Держперевірка. Блоки живлення 22БП-36 - ремонт, налагодження. Засоби теплотехнічного контролю якісного аналізу (автоматичні газоаналізатори, калориметри, густиноміри газу, вмісту солі в парі та живильній воді (АК-310)) - ремонт, налагодження. Магнітні підсилювачі - ремонт. Перетворювачі первинні електронні з нормованим виходом всіх видів теплотехнічного контролю - ремонт, реконструкція, налагодження. Підсилювачі електронні - ремонт, регулювання. Прилади реєструючі РП-180 - обслуговування, ремонт, налагодження, Держперевірка. Пристрої вимірювання і реєстрації А682 - обслуговування, ремонт, налагодження, Держперевірка. Рівнеміри електронні та інші відбірні пристрої - вибір місця установлення, розмічання, установлення за принциповими схемами, усунення дефектів, налагодження на котлоагрегатах та інших посудинах, що працюють під тиском понад 6 МЛА (60 кгс/кв.см). Системи централізованого контролю керування - усунення дефектів, ремонт, налагодження кіл живлення, електроніки, схеми виклику параметра в умовах діючого устаткування. Термометри опору - ремонт з намотуванням активної частини і зварюванням місць обривів.