Категорія - Керівники |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Майстер з ремонту", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за фахом - не менше 2 років.

Знає та застосовує у діяльності: накази, розпорядження та інші керівні матеріали, що стосуються виробничо-технічної та господарської діяльності дільниці; організацію ремонтної служби на підприємстві; технічні характеристики, конструктивні особливості, призначення та режими роботи устаткування підприємства і дільниці; технологію ремонтних робіт; технічні умови, державні та галузеві стандарти, інструкції з ремонту, монтажу та випробування устаткування; основи економіки, організації виробництва та праці, техніко-економічного та виробничого планування; чинні положення з оплати праці; правила й норми з охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки; основи трудового законодавства; сучасні засоби обчислювальної техніки, комунікацій та зв'язку.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює керівництво дільницею щодо забезпечення правильної експлуатації, міжремонтного обслуговування та планового ремонту обладнання, будівель і споруд та планового ремонту устаткування, будівель та споруд підприємства. Бере участь у розробленні оперативних планів роботи. Встановлює згідно з планом виробничі завдання бригадам та окремим робітникам. Організовує працю на дільниці, впроваджує передові системи й методи ремонту. Забезпечує виконання планових завдань, максимальне використання виробничих потужностей та систематичне підвищення продуктивності праці робітників. Створює умови для освоєння та виконання норм кожним робітником, проводить для них виробничий інструктаж. Вносить пропозиції про перегляд норм виробітку та розцінок. Перевіряє якість ремонтних робіт, вживає заходів щодо скорочення строків виконання та зниження їх вартості, підвищення стійкості деталей та вузлів, запобігання браку та покращення якості ремонту. Аналізує результати виробничо-господарської діяльності, контролює витрати фонду заробітної плати, забезпечує правильне та своєчасне оформлення первинних документів з обліку робочого часу, виробітку, заробітної плати, простоїв. Контролює додержання робітниками виробничої та трудової дисципліни, суворе виконання ними правил та норм з охорони праці. Преміює за встановленим порядком працівників. Подає пропозиції щодо заохочення кращих працівників або притягнення до дисциплінарної відповідальності за порушення виробничої та трудової дисципліни, а також щодо присвоєння та підвищення розрядів робітникам. Проводить роботу з підвищення рівня технічних знань робітників.