Категорія - Керівники |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Завідувач бази перевалочної", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Стаж роботи за професійним спрямуванням - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: організацію перевалочних та складських робіт; правила технічної експлуатації транспорту та засобів механізації вантажно-розвантажувальних і складських робіт; положення та інструкції з обліку матеріальних цінностей; порядок укладення договорів; норми та розцінки на роботи; основи економіки, організації виробництва та праці; правила та норми з охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту; сучасні засоби обчислювальної техніки, комунікацій та зв'язку.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Організовує роботу перевалочної бази. Забезпечує своєчасне розвантаження матеріальних цінностей, що прибувають на базу, облік їх руху, а також кількісне та якісне зберігання. Керує розробленням та впровадженням заходів, які забезпечують підвищення ефективності перевалочних робіт, раціональне використання транспорту та засобів механізації. Стежить за правильною експлуатацією та своєчасним ремонтом засобів механізації перевалочних робіт. Укладає договори на виконання вантажно-розвантажувальних та ремонтних робіт, а також транспортування вантажів. Організовує облік, ремонт та своєчасне повернення тари постачальникам. Забезпечує правильне оформлення документації та складання звітності про роботу перевалочної бази. Бере участь разом з транспортними організаціями у плануванні перевезень вантажів через перевалочну базу, контролює їх виконання. Організовує роботу складського господарства. Керує персоналом перевалочної бази.