Категорія - Керівники |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Завідувач технічного архіву", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Стаж роботи з ведення архівної справи - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: керівні матеріали архівних органів, які регламентують роботу архівів підприємств; прийняту на підприємстві систему класифікації креслень та іншої технічної документації; інструкції із зберігання технічної документації та мікрофільмів; основи діловодства; сучасні засоби обчислювальної техніки, комунікацій та зв'язку.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Організує роботу технічного архіву, забезпечує прийом, реєстрацію, систематизацію та зберігання креслень, проектів, науково-технічних звітів, мікрофільмів та інших документальних матеріалів і технічної документації, пов'язаних із проведенням покладених на установу (організацію) досліджень, виконанням розробок, а також використанням їхніх результатів у виробництві. Здійснює систематичний контроль за своєчасною здачею в архів підрозділами установи (організації) технічних документів та правильністю їхнього оформлення. Забезпечує проведення експертної оцінки та відбір матеріалів, не підлягаючих зберіганню, відповідно до діючих нормативних документів. Керує роботою по складанню номенклатури справ, каталогів, картотек та іншого довідкового апарату, що полегшують облік, підбор та вивчення матеріалів, що перебувають у технічному архіві. Здійснює методичну допомогу підрозділам установи (організації) у правильному формуванні та оформленні справ, а також систематичний контроль за своєчасною здачею їх в архів. Організує підбір та видачу співробітникам документів, підготовку необхідних довідок за даними, наявним у матеріалах архіву, а також розсилання у встановленому порядку копій по запитах, що надійшли. Здійснює контроль за станом документів, їхньою схоронністю, своєчасним відновленням та заміною. Керує працівниками технічного архіву.