Категорія - Фахівці |  Галузь - Спортивна діяльність
Інструкція для посади "Механік з технічних видів спорту", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 85. Спортивна діяльність", що затверджен наказом Державного комітету України з питань фізичної культури і спорту 17.10.2002 N 2264. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з організації ремонту спортивної техніки; технічні характеристики, конструкторські особливості, режими роботи та правила експлуатації спортивної техніки; правила та норми охорони праці.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Забезпечує безаварійну і надійну роботу спортивного інвентарю і спортивного устаткування. Здійснює технічний нагляд за станом спортивного інвентарю і устаткування та організовує його облік. Організовує своєчасний планово-запобіжний та поточний ремонт, підготовку документів на морально застарілий інвентар та обладнання. Веде облік робіт, виконаних у процесі ремонту і модернізації спортивного інвентарю та устаткування, контролює їх якість. Готує спортивний інвентар до навчально-тренувальних зборів і участі у змаганнях, бере участь в організації навчально-тренувального процесу.