Категорія - Робітники |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Обпилювач фасонних відливок 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією обпилювача фасонних відливок 3 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: основи технології металів в межах роботи, яку виконує; правила термооброблення складних відливок; будову, умови застосування та призначення складного контрольно-вимірювального інструменту; систему допусків, посадок, квалітети та параметри шорсткості.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Обпилює, доводить та полірує зовнішні і внутрішні поверхні складних фасонних та відповідальних відливок та деталей з обробленням за 7 - 9 квалітетами, які не підлягають механічному обробленню, з перевіркою за шаблоном та кондуктором, дотриманням заданих розмірів та товщини стінок. Визначає внутрішні дефекти та усуває їх під час оброблення відливок та деталей.