Категорія - Робітники |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Ливарник вакуумного, відцентрово-вакуумного й відцентрового лиття 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією ливарника вакуумного, відцентрово-вакуумного й відцентрового лиття 2 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: будову, принцип роботи та правила експлуатації вакуумних, відцентрово-вакуумних і відцентрових установок; правила підготовки та установлення прогартованих форм в плавильно-заливальні агрегати; технологічний процес плавлення сталей і сплавів у вакуумних і відцентрово-вакуумних установках; основні вимоги до шихтових та футерувальних матеріалів; будову контрольно-вимірювальних приладів; правила роботи на вантажопідйомних та транспортних пристроях, які застосовує для встановлення та знімання форм; вимоги до якості відливок вакуумного, відцентрово-вакуумного та відцентрового лиття.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде процес плавлення та заливання форм невідповідальних деталей малого та середнього габариту з вуглецевих та легованих сталей, жароміцних та спеціальних сплавів під керівництвом ливарника вищої кваліфікації. Ллє складні і відповідальні деталі з криволінійними та пересічними поверхнями і частинами, що виступають на машинах відцентрового лиття різних конструкцій. Готує прогартовані форми до плавлення та поміщає їх у вакуумні установки. Готує шихту та завантажує її. Установлює графітові та керамічні тиглі та жолоби в печі. Видаляє залиту форму з вакуумної установки. Проводить відповідні записи в документації.