Категорія - Робітники |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Ливарник вакуумного, відцентрово-вакуумного й відцентрового лиття 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією ливарника вакуумного, відцентрово-вакуумного й відцентрового лиття 3 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: будову різних моделей вакуумних і відцентрово-вакуумних установок; склад футерувальних матеріалів та їх основні властивості; види футерування плавильних агрегатів; правила шихтування матеріалів; маркування сплавів, які застосовує, склад та їх характеристику; види розкислювачів і флюсів та їх властивості; правила заміряння температури; будову, призначення і умови застосування складної контрольно-вимірювальної апаратури; режими плавлення та заливання легованих сталей, спеціальних та жароміцних сплавів.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде процес плавлення та заливання форм вуглецевими легованими сталями, жароміцними та спеціальними сплавами невідповідальних деталей малого та середнього габариту на вакуумних та відцентрово-вакуумних установках. Готує шихту, футерувальні матеріали, футерує плавильний тигель та розливальний ківш. Готує вакуумну та відцентрово-вакуумну установку до плавлення. Заміряє температуру оптичними електронними приладами та термопарами. Відбирає проби металу на аналіз.