Категорія - Робітники |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Ливарник методом спрямованої кристалізації 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: будову та принцип роботи установок для лиття способом спрямованої кристалізації, які обслуговує; основні агрегати установок та їх призначення; різні типи ливарних форм, ливникової системи, їх основні елементи, принцип складання, правила підготовки до заливання, встановлення на приймач, різні засоби обігрівання; будову та правила обслуговування флюсової електропечі, різних плавильних та роздавальних печей з їх устаткуванням та пристроями; вплив швидкості кристалізації на режим лиття; правила та способи виконання основних операцій під час заливання металу в різні форми (кокіль, піщані), з різною конструкцією ливникової системи; вимоги до теплового режиму ливникової системи ливарної форми для забезпечення спрямованої кристалізації; допуски на відхилення розмірів відливок під час лиття методом спрямованої кристалізації; вимоги до відливок; призначення та умови застосування контрольно-вимірювальних приладів; процес виготовлення стрижнів, холодильників та колодязів.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Ллє методом спрямованої кристалізації вироби з кольорових та чорних металів і сплавів з товщиною стінок понад 3 мм з постійною металомісткістю за висотою. Виконує різні роботи, які пов'язані з підготуванням ливарної установки та ливарних форм до заливання; підбирає елементи збірної ливарної форми: стрижні, холодильники, колодязі відповідно до креслень та складає її. Складає елементи ливарної системи - стояки, чаші та готує їх до роботи: очищує робочі поверхні, підігріває, наносить покриття, готує гарячий флюс, випробовує роботу підіймального механізму установки. Витягає вилиті вироби з установки. Працює на підйомно-транспортних пристроях.