Категорія - Робітники |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Заливальник металу 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією заливальника металу 2 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: будову кранових та ручних ковшів, тиглів, які застосовує, та їх місткість; будову виливниць та підіймально-транспортних механізмів; спосіб управління розливальним електровізком під час розливання металу в форми та виливниці; способи модифікування та легування чавунів в ковші або жолобі; правила розкислення та витримки металу в ковші під час заливання; призначення і принципи правильного розміщення ливників, випорів, додатків та шлакоуловлювачів у формі; способи заливання форм та раціональні прийоми надівання та знімання жакетів; особливості заливання постійних металевих форм, час витримки та розливання модифікованого чавуну.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Заливає чавун, сталь або кольоровий метал з кранових ковшів місткістю до 5 т в форми та виливниці. Заливає з ручних і кранових ковшів місткістю до 0,3 т в форми складні тонкостінні відливки. Заливає метал в прості та середньої складності форми, установлені на рольгангах, рушійному конвеєрі і в складні великі кокілі. Розливає вуглецеві сплави для лиття за виплавлюваними моделями ковшами вручну. Установлює виливниці у ливарній канавці та виймає зливки з виливниць. Роздає рідкий метал за допомогою розливального електровізка. Модифікує та легує чавун у ковші або жолобі шляхом присадки різних компонентів під керівництвом заливальника вищої кваліфікації.

Приклади робіт
Заливання металу в форми: Блоки канатні, кранові та ланцюгові з діаметром понад 500 мм. Букси рухомого складу. Вкладиші і кришки підшипникові з діаметром понад 150 мм та довжиною понад 200 мм. Зубчатки сівалок. Виливниці для зливків масою понад 300 кг. Колеса ходові мостових кранів. Корпуси фрикційних апаратів автозчепів. Корпуси передніх і задніх бабок, коробки передач, фартуха, каретки металорізальних верстатів. Котли опалювальні (секція котлів). Маточини зубчастих коліс. Маховики та шківи з діаметром понад 1000 до 2000 мм. Мульди розливальних машин. Опоки з буртами. Кришки циліндрів парових машин і насосів з діаметром понад 500 мм. Труби водопровідні. Хрестовини сівалок. Чаші для зливання шлаку. Щити підшипникові з діаметром понад 400 до 1000 мм.