Категорія - Робітники |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Ливарник на машинах для лиття під тиском 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: принцип роботи однотипних машин для лиття під тиском, які обслуговує; призначення та правила застосування прес-форм, поводження з ними та їх температуру перед заливанням; призначення та умови застосування контрольно-вимірювальних приладів; ливарні властивості металів і сплавів, які розливає; види присадних матеріалів та їх призначення; види мастил для прес-форм та способи їх застосування; вимоги до литва; склад шихтових матеріалів та порядок завантаження шихти в плавильні печі.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Ллє дрібні прості та середньої складності деталі з кольорових металів, сплавів та чавуну на поршневих або компресорних машинах для лиття під тиском. Завантажує шихту в плавильні печі. Веде плавку, підігріває метал в роздавальних та підігрівальних печах. Рафінує метал під керівництвом ливарника на машинах для лиття під тиском вищої кваліфікації. Виймає відливки з прес-форми. Очищає, підігріває, змащує та замінює робочі частини форми. Бере участь у встановленні та налагодженні прес-форм спільно з налагоджувальником.