Категорія - Робітники |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Ливарник методом спрямованої кристалізації 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією ливарника методом спрямованої кристалізації 3 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: конструкцію і правила підналагодження ливарних установок та правила користування ними; будову контрольно-вимірювальних приладів та інструментів, які застосовує; конструктивні особливості великих, особливо складних ливарних форм (кокілів та піщаних) з різними видами рознімань, правила їх складання, підготовки до заливання; правила проведення технологічного процесу заливання ливарних форм в процесі виготовлення деталей складної конструкції зі змінною металомісткістю за висотою; класифікацію, рецептуру, маркування, фізико-хімічні, механічні і технологічні (ливарні) властивості різних кольорових та чорних металів та сплавів (включаючи титан і його сплави), які застосовуються під час лиття методом спрямованої кристалізації; вплив окремих компонентів, які входять до складу сплаву, на його властивості і якість відливок.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Ллє методом спрямованої кристалізації вироби з кольорових та чорних металів і сплавів з товщиною стінки понад 3 мм зі змінною металомісткістю за висотою. Підбирає елементи великих розмірів з різними видами рознімань та складає їх. Підбирає елементи збірних ливарних форм (кокілів і піщаних) складної конструкції, великих розмірів з різними видами рознімань та складає їх. Підбирає елементи ливникових систем різної конструкції, складає їх та готує до роботи. Підналагоджує установки в процесі виготовлення відливок.