Категорія - Робітники |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Ливарник на машинах для лиття під тиском 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією ливарника на машинах для лиття під тиском 2 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: будову машин для лиття під тиском, які обслуговує; конструктивні особливості прес-форм; будову контрольно-вимірювальних приладів; методи регулювання тиску та швидкості пресувального поршня; температуру металу і сплавів під час заливання.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Ллє великі та складні деталі з криволінійними пересічними поверхнями та від'ємними частинами із кольорових металів і їх сплавів або з чавуну та сталі на поршневих та компресорних машинах для лиття під тиском різної конструкції. Плавить метали. Визначає температуру металу та підігріває прес-форми з додержанням встановленого температурного режиму. Рафінує метал.